Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2 lata (Kwalifikacje Zawodowe MED.05 Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu.)

Policealna Szkoła Protetyk Słuchu w Warszawie

Szkoła prowadzona przez Wydział Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

2 lata / 4 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Tytuł zawodowy

Protetyk Słuchu (Kwalifikacje Zawodowe MED.05)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Dyplom Zawodowy, Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim, świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 21.05.2024 | Zapisz się już dziś!

14 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O szkole

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu w Warszawie jest wyjątkowa z wielu powodów, co sprawia, że warto się nią zainteresować:

 1. Bogate doświadczenie: Szkoła jest częścią SKK - Szkoły Kursy Kariera, która ma ponad 25-letnie doświadczenie w edukacji, wykształcając ponad 44 tysiące absolwentów.
 2. Profesjonalna kadra: Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców z branży protetyki słuchu.
 3. Praktyczne podejście: Szkoła oferuje dużo zajęć praktycznych w własnych pracowniach protetycznych, co pozwala na zdobycie nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej.
 4. Zaawansowana infrastruktura: Pracownie wyposażone są w profesjonalny sprzęt, umożliwiający realistyczne szkolenie i naukę.
 5. Elastyczność: Dzięki różnym formom zajęć (dziennym, wieczorowym, weekendowym) oraz możliwości przyjęcia na różne semestry, szkoła może dostosować się do potrzeb uczestników.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
Centrum Warszawy
pon – pt: 8.00 – 18.00
sob: 09:30-16:00

zapytania można również kierować na
adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kształcenia

W ramach Policealnej Szkoły Protetyki Słuchu w Warszawie Słuchacze zdobędą:

 1. Wiedzę teoretyczną: Zapoznają się z podstawami przedsiębiorczości, akustyką, dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych oraz innymi istotnymi zagadnieniami z dziedziny protetyki słuchu.
 2. Umiejętności praktyczne: Nauczą się praktycznych czynności związanych z badaniem słuchu, obsługą aparatury oraz opieką audioprotetyczną.
 3. Kwalifikacje zawodowe: Ukończenie szkoły prowadzi do uzyskania tytułu Protetyka Słuchu oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie MED.05 Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu.
 4. Międzynarodowe uznawalność: Świadectwo i uprawnienia Państwowe są ważne w całej Unii Europejskiej, co otwiera drogę do pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.
 5. Kompetencje społeczne: Słuchacze rozwijają również umiejętności interpersonalne, co jest istotne w pracy z pacjentami.

Adresaci

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu w Warszawie adresowana jest do różnorodnych grup, w tym:

 1. Absolwenci szkół średnich: Osoby, które ukończyły szkołę średnią i chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
 2. Osoby zmieniające ścieżkę kariery: Dla tych, którzy chcą podjąć nowe wyzwanie zawodowe i rozpocząć pracę w branży protetyki słuchu.
 3. Absolwenci innych szkół policealnych: Szkoła przyjmuje również Słuchaczy na różnych semestrach, umożliwiając kontynuację nauki.
 4. Osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznych umiejętności: Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w obszarze protetyki słuchu.
 5. Pracujący szukający rozwoju zawodowego: Osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i awansować w swojej karierze.

Nasze Pracownie

Dofinansowanie do 100%

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Benefity

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Może Ci się spodobać

Kurs Zawodowy Języka migowego w Toruniu

Nabór TRWA!

1350,00 
Rozpoczęcie

KWIECIEŃ 2024

Czas trwania

60 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Zagadnienia programowe

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Akustyka i psychoakustyka
 • Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
 • Metody badań słuchu
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 • Otoplastyka
 • Język angielski w protetyce słuchu
 • Pierwsza pomoc
 • Zdrowie publiczne z promocją zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Podstawy prawa i marketingu
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia aparatów słuchowych
 • Opieka audioprotetyczna
 • Pracownia otoplastyczna
 • Język migowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent Policealnej Szkoły Protetyki Słuchu w Warszawie zyskuje:

 1. Tytuł zawodowy: Otrzymuje tytuł Protetyka Słuchu oraz kwalifikacje zawodowe w dziedzinie MED.05, co otwiera drogę do pracy w specjalistycznych placówkach zajmujących się leczeniem niedosłuchu.
 2. Praktyczne doświadczenie: Dzięki zajęciom praktycznym w szkole, absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w poradniach, gabinetach, pracowniach otoplastycznych czy serwisach naprawy aparatów słuchowych.
 3. Możliwość pracy za granicą: Świadectwa i uprawnienia państwowe są uznawane w Unii Europejskiej, co daje możliwość podjęcia pracy zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.
 4. Stabilne perspektywy zawodowe: Branża protetyki słuchu oferuje stabilną perspektywę zatrudnienia i rozwój zawodowy.
 5. Wsparcie SKK: Absolwenci mogą liczyć na wsparcie SKK w dalszym rozwoju kariery, a także na możliwość korzystania z promocji i zniżek na inne usługi edukacyjne.

Opłaty, dokumenty i informacje

Dokumenty do rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Dowód osobisty, paszport lub karta pobytu do wglądu
 • Decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • Szkoła zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą.
 • Istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych.
 • Wystawiane są zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.
Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Polecane - Oferta edukacyjna

Policealna Szkoła Protetyk Słuchu w Warszawie

Najważniejsze informacje
Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

2 lata / 4 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Dyplom Zawodowy, Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim, świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Protetyk Słuchu (Kwalifikacje Zawodowe MED.05)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

2 lata / 4 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Dyplom Zawodowy, Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim, świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Protetyk Słuchu (Kwalifikacje Zawodowe MED.05)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Nabór do: 21.05.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!