Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Nabór na semestr Wiosenny trwa

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Po Szkole Podstawowej w Bydgoszczy

U nas uczą się całe rodziny

Czesne

300 zł / miesiąc

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

4 lata / 8 semestrów

Zajęcia odbywają się

weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Dokumenty po ukończeniu

Świadectwo Dojrzałości, Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 17.05.2024 | Zapisz się już dziś!

12 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O szkole

Zaoczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych - Zdobądź Wykształcenie Średnie!

W SKK - Szkoła Kursy Kariera oferujemy możliwość kontynuacji edukacji na poziomie licealnym dla dorosłych. Nasze Zaoczne Liceum Ogólnokształcące są dostępne dla wszystkich, bez względu na wiek, przyjmując absolwentów z Zasadniczych Szkół Zawodowych, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, a także osoby przerwujące naukę, które chcą zmienić szkołę średnią.

Bez względu na to, czy przerwałeś naukę czy chcesz zmienić kierunek edukacyjny, u nas znajdziesz miejsce, gdzie zdobędziesz wykształcenie średnie. Dołącz do naszej społeczności, gdzie uczą się całe rodziny! Zapraszamy do rozpoczęcia nowej, edukacyjnej przygody w naszym Liceum dla Dorosłych.

Przeczytaj fragmenty raportu z ostatniej kontroli Kuratorium Oświaty w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych!

„Na podstawie ewaluacji zewnętrznej należy stwierdzić, że szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym na poziomie wysokim. Daje nadzieję słuchaczom na lepszą przyszłość.”

Str. 5 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Przeczytaj cytaty z Raportu:

"Z ankiet skierowanych do słuchaczy wynika, że przeważająca większość nauczycieli daje im do zrozumienia, że wierzy w ich możliwości str. 23

Zdaniem słuchaczy, szkoła kształtuje umiejętności podejmowania decyzji w kierunku dalszego kształcenia lub podejmowania pracy, co przekłada się na kreowanie ich własnej ścieżki zawodowej. Str. 16

Z wywiadu ze słuchaczami wynika, że wszyscy są traktowani tak samo i są sprawiedliwie oceniani. Szkoła jest przyjazna, otwarta i dostrzegalny jest ogólny szacunek. Przychodzenie na zajęcia jest w opinii słuchaczy przyjemnością, a nauczyciele służą wsparciem w każdej sytuacji. Cytując jedną z osób uczestniczącą w wywiadzie, "tutaj jest atmosfera domowa". Str. 19

Jak mówią słuchacze, w szkole panuje rodzinna atmosfera i warto zauważyć, że są przykłady uczących się rodzin w jednym oddziale. Str. 4

Na obserwowanych lekcjach dominowała przyjazna atmosfera. Str. 22

Również w opinii większości słuchaczy, nauczyciele rozmawiają z nimi, co wpłynęło na ich sukcesy w nauce str. 23

Wysoka jakość obserwowanych lekcji i zadowolenie słuchaczy świadczy o tym, że szkoła spełnia oczekiwania osób, które dobrowolnie ją wybrały. W liceum są przykłady uczących się rodzin, np. w jednym oddziale jest ojciec, córka i zięć. Str. 27"

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
piątek: 8:00-14:00 (rekrutacja do 18:00)
sobota: 9:00-17:00
niedziela: 10:00-15:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: bydgoszcz@skk.edu.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kształcenia

Zapraszamy do naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, gdzie kształcimy absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych, Szkół Podstawowych i Gimnazjów, a także osoby, które przerwały naukę lub pragnące zmienić kierunek edukacyjny. Nasza oferta obejmuje elastyczne formy nauczania, dostosowane do potrzeb dorosłych uczniów, umożliwiające skuteczne pogodzenie nauki z życiem zawodowym i rodzinnym.

Cel Kształcenia w Liceum dla Dorosłych SKK - Szkoła Kursy Kariera:

 • Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego, kluczowego elementu rozwoju zawodowego i osobistego dorosłych uczniów.
 • Przyjmowanie absolwentów z różnych szkół, niezależnie od wieku, którzy przerwali naukę lub pragną zmienić kierunek edukacyjny.
 • Zapewnienie kompleksowej nauki, dostosowanej do specyfiki dorosłych uczniów, na I, II, III, IV, V i VI semestrze z wszystkich Szkół Średnich dla Młodzieży i Dorosłych.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej nauce i rozwojowi osobistemu, a także integrującej uczniów w różnym wieku.

Adresaci

Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do różnorodnej grupy dorosłych, poszukujących możliwości zdobycia wykształcenia średniego. Adresatami Liceum dla Dorosłych SKK są:

 • Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych, Szkół Podstawowych i Gimnazjów, pragnący kontynuować naukę.
 • Osoby, które przerwały naukę i chcą powrócić do edukacji, aby zdobyć wykształcenie średnie.
 • Uczniowie, którzy chcą zmienić kierunek edukacyjny i skorzystać z elastycznych form nauczania dostosowanych do specyfiki dorosłych.
 • Osoby pracujące, poszukujące równowagi między życiem zawodowym a zdobywaniem nowych kwalifikacji.
 • Absolwenci różnych szkół, niezależnie od wieku, zainteresowani rozwijaniem się poprzez zdobycie wykształcenia średniego.

Nasze Pracownie

Dofinansowanie do 100%

Może Ci się spodobać

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Rolnik w Toruniu

Nabór TRWA!

2499,00 
Czas trwania

8 miesięcy

Tytuł zawodowy

Rolnik (Kwalifikacje Zawodowe ROL.04 + dla zainteresowanych ROL.10)

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

KWIECIEŃ 2024

Zajęcia odbywają się

dziennie, wieczorowo, weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Zagadnienia programowe

Przedmioty Realizowane w Szkole:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka

Przedmioty Realizowane w Szkole w Zakresie Rozszerzonym:

 • Język angielski
 • Historia
 • Przyroda - jako przedmiot uzupełniający

Sylwetka absolwenta

Ukończenie Liceum dla Dorosłych w SKK to nie tylko zdobycie wykształcenia średniego, ale również rozwinięcie umiejętności i kompetencji, które przydadzą się w życiu zawodowym i osobistym. Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego, potwierdzające zdobycie wykształcenia średniego.
 • Możliwość kontynuacji edukacji na poziomie wyższym, jeśli taki krok jest dla niego/niej naturalną ścieżką.
 • Rozwinięte umiejętności językowe, matematyczne oraz wiedzę z zakresu przedmiotów realizowanych w szkole.
 • Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej lub rozwinięcia własnej działalności.
 • Znajomość historii, kultury, przedsiębiorczości i wielu innych obszarów, które poszerzą horyzonty absolwenta.

Po ukończeniu liceum, Absolwent jest gotowy/a na nowe wyzwania, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i zawodowej.

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.
Opłaty:

 • Czesne miesięczne: 300,00 

Opinie o nas

Polecane - Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Po Szkole Podstawowej w Bydgoszczy

Najważniejsze informacje
Czesne

300 zł / miesiąc

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

4 lata / 8 semestrów

Zajęcia odbywają się

weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Dokumenty po ukończeniu

Świadectwo Dojrzałości, Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego

Czesne

300 zł / miesiąc

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

4 lata / 8 semestrów

Zajęcia odbywają się

weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Dokumenty po ukończeniu

Świadectwo Dojrzałości, Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego

Nabór do: 17.05.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!