Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Zaświadczenie Państwowe MEN

Kurs Zawodowy Sterylizacji medycznej w Bydgoszczy

Rozpocznij kurs już dziś!

Cena Kursu:

499,00 

Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

5 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Bydgoszcz

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 24.07.2024 | Zapisz się już dziś!

11 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O kursie

Kurs "Sterylizacji medycznej" w Bydgoszczy, oferowany przez SKK - Szkoły Kursy Kariera, to intensywne szkolenie zaprojektowane, aby wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania procesów dekontaminacji, mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji w placówkach opieki zdrowotnej. Dzięki możliwości uczestnictwa w kursie online, szkolenie jest dostępne dla szerszego grona odbiorców, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Ukończenie kursu zapewnia uzyskanie uprawnień państwowych, co stanowi solidny fundament do rozpoczęcia lub kontynuacji kariery zawodowej w dziedzinie sterylizacji medycznej.

Cechy charakterystyczne kursu:

 1. Uprawnienia Państwowe: Kurs jest akredytowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co zapewnia uzyskanie zaświadczenia z uprawnieniami ważnymi w całej Unii Europejskiej.
 2. Dostępność Online: Kurs można realizować w formie online, co zapewnia wygodny dostęp do szkolenia i elastyczność w planowaniu nauki.
 3. Praktyczne umiejętności: Program kursu obejmuje naukę praktycznych aspektów dekontaminacji, w tym mycia, dezynfekcji i sterylizacji, zgodnie z obowiązującymi standardami.
 4. Kompleksowa wiedza: Uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę na temat zagrożeń na stanowisku pracy, stosowania środków ochrony indywidualnej, a także zasad postępowania z odpadami medycznymi.
 5. Wykwalifikowana kadra: Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców-praktyków, co gwarantuje wysoki poziom nauczania.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
piątek: 8:00-14:00 (rekrutacja do 18:00)
sobota: 9:00-17:00
niedziela: 10:00-15:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkolenia@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kursu

 1. Zapewnienie wiedzy na temat podstaw prawnych: obowiązujących przy wykonywaniu procesów dekontaminacji.
 2. Nauczenie aseptyki i antyseptyki: w tym klasyfikacji Spauldinga, niezbędnej do prawidłowego wykonywania zawodu.
 3. Przygotowanie do stosowania środków ochrony indywidualnej: oraz zasad postępowania z odpadami medycznymi.
 4. Opanowanie metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji: w tym kwalifikowania sprzętów do odpowiednich metod.
 5. Zrozumienie zasad kontroli skuteczności procesów: oraz prawidłowego dokumentowania przeprowadzonych działań.

Adresaci

Kurs jest skierowany do:

 1. Pracowników placówek medycznych: zaangażowanych w procesy sterylizacji lub chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie.
 2. Osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy: w dziedzinie sterylizacji medycznej jako sterylizator medyczny.
 3. Studentów i absolwentów kierunków medycznych: oraz technicznych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
 4. Kadry zarządzającej placówkami opieki zdrowotnej: chcącej pogłębić wiedzę na temat procesów dekontaminacji i sterylizacji.

Dofinansowanie do 100%

Może Ci się spodobać

Kurs Zawodowy Języka migowego w Toruniu

Nabór TRWA!

1350,00 
Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

60 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Toruń

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Zagadnienia programowe

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne obowiązujące przy wykonywaniu procesów dekontaminacji.
 • Aseptyka, antyseptyka, klasyfikacja Spauldinga.
 • Zagrożenia na stanowisku pracy i ekspozycja zawodowa.
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 • Zasady postępowania z odpadami medycznymi na stanowisku pracy.
 • Preparaty dezynfekcyjne, zasady wyboru i ich zastosowanie.
 • Metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 • Zasady kwalifikowania sprzętów i wyrobów do odpowiednich metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 • Urządzenia do procesów dekontaminacji.
 • Rodzaje opakowań, zasady pakowania i ustalanie terminów ważności po procesach sterylizacji.
 • Warunki przechowywania sprzętu po sterylizacji.
 • Metody kontroli skuteczności procesów.
 • Dokumentacja procesów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kursu będą posiadać:

 1. Zaświadczenie Państwowe MEN: potwierdzające zdobycie uprawnień do pracy na stanowisku sterylizatora medycznego.
 2. Kompleksową wiedzę i umiejętności: z zakresu dekontaminacji, mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji.
 3. Umiejętność stosowania środków ochrony indywidualnej: oraz postępowania z odpadami medycznymi.
 4. Kompetencje do efektywnego zarządzania procesami dekontaminacji: w placówkach opieki zdrowotnej.
 5. Gotowość do podjęcia pracy: w szpitalach, klinikach oraz innych placówkach medycznych, gdzie wymagana jest sterylizacja sprzętu medycznego.

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • karta zgłoszeniowa (zgłoszenia można dokonać telefonicznie, online lub bezpośrednio w Sekretariacie SKK)

Dodatkowe informacje:

 • oferta dla firm! Przy grupach powyżej 5 osób negocjuj ceny,
 • Zaświadczenia po ukończeniu kursu w/g wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej.
 • Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.
Opłaty:

 • Koszt całkowity kursu: 499,00 

Polecane - Oferta edukacyjna

Kurs Zawodowy Sterylizacji medycznej w Bydgoszczy

Cena Kursu

499,00 

Najważniejsze informacje
Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

5 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

5 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Nabór do: 24.07.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!