Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Uprawnienia Państwowe - Kurs Akredytowany przez Kuratorium Oświaty

Kurs Zawodowy Opiekunki dziecięcej – Online

Rozpocznij kurs już dziś!

Cena Kursu:

850,00 

Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

60 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Online

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 24.07.2024 | Zapisz się już dziś!

12 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O kursie

Rozpoczynając kurs "Kurs Opiekunki dziecięcej" Online, wybierasz ścieżkę zawodową, która łączy w sobie pasję do opieki nad dziećmi z profesjonalnym przygotowaniem do pracy w tej dziedzinie. SKK - Szkoły Kursy Kariera w Bydgoszczy, z ponad 25-letnim doświadczeniem i ponad 44 tysiącami absolwentów, oferuje program nauczania, który wyróżnia się praktycznym podejściem i skupieniem na najnowszych standardach opieki nad dziećmi. "Kurs Opiekunki dziecięcej" to nie tylko kurs, to inwestycja w Twoją przyszłość zawodową, dająca możliwość pracy w opiece nad dziećmi w kraju i za granicą.

Cechy charakterystyczne kursu:

 1. Uprawnienia Państwowe: Kurs "Opiekunka Dziecięca" jest akredytowany przez Kuratorium Oświaty, co oznacza, że uzyskasz uprawnienia państwowe ważne w Unii Europejskiej. To kluczowy element, który wyróżnia ten kurs i zapewnia międzynarodowe uznanie Twoich kwalifikacji.
 2. Praktyczne zajęcia w własnej pracowni: Nasza placówka dysponuje aż 58 salami lekcyjnymi, w których odbywają się zajęcia praktyczne. To unikalna możliwość nauczenia się zawodu poprzez bezpośrednią praktykę pod okiem doświadczonych wykładowców-praktyków.
 3. Kadra wykładowców-praktyków: Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która nie tylko posiada teoretyczną wiedzę, ale również bogate doświadczenie praktyczne w opiece nad dziećmi. To gwarantuje solidne przygotowanie do pracy w zawodzie.
 4. Elastyczny system zajęć: Oferujemy elastyczny system zajęć, realizowanych w weekendy lub w tygodniu, co umożliwia dopasowanie nauki do indywidualnych potrzeb uczestników.
 5. Kurs online: Dodatkowo, zapewniamy możliwość realizacji kursu online, co pozwala na zdobycie kwalifikacji bez konieczności fizycznej obecności w miejscu zajęć.

Cel kursu

 1. Przygotowanie do pracy z dziećmi:Uczestnicy kursu zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnej opieki nad dziećmi w różnym wieku. Obejmuje to zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności związane z pielęgnacją i wychowaniem dzieci.
 2. Rozwój kompetencji interpersonalnych:Kurs kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, co jest kluczowe w pracy z dziećmi. Uczestnicy będą umieli budować pozytywne relacje z dziećmi i ich rodzinami.
 3. Wiedza o zdrowiu i pierwsza pomoc:Kurs obejmuje również podstawy anatomii i fizjologii dziecka, jak również naukę udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.
 4. Elementy pedagogiki i twórczego wychowania:Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki oraz twórczego podejścia do wychowania dzieci, co pozwoli na stymulowanie ich rozwoju.
 5. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo:Kurs przygotuje uczestników do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ich przebywania.

Adresaci

 1. Osoby z pasją do pracy z dziećmi: Kurs jest idealny dla osób, które kochają dzieci i chcą pracować z nimi zawodowo, zapewniając im wsparcie i opiekę.
 2. Rodzice i opiekunowie: Osoby, które już zajmują się opieką nad dziećmi w domu, mogą rozszerzyć swoje kompetencje i uzyskać kwalifikacje zawodowe.
 3. Pracownicy sektora oświaty i opieki: Nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, oraz inni pracownicy związani z oświatą, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi.
 4. Osoby zmieniające ścieżkę kariery: Kurs jest również skierowany do osób, które chcą zmienić swoją dotychczasową ścieżkę zawodową i szukają pracy z dziećmi.
 5. Studenci kierunków pedagogicznych: Studenci i absolwenci kierunków pedagogicznych mogą uzupełnić swoje teoretyczne wykształcenie praktycznymi umiejętnościami związanymi z opieką nad dziećmi.

Dofinansowanie do 100%

Może Ci się spodobać

Kurs Zawodowy Asystentki Stomatologicznej w Bydgoszczy

Nabór TRWA!

999,00 
Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

40 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Bydgoszcz

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Zagadnienia programowe

 • Potrzeby psychospołeczne dziecka i sposoby ich zaspokajania
 • Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem chorym, upośledzonym, nadpobudliwym
 • Podstawy psychologii rozwojowej wieku dziecięcego
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego i chorego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Żywienie dziecka
 • Elementy pedagogiki
 • Twórcze wychowanie dziecka
 • Profilaktyka zdrowotna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom i niemowlętom

Sylwetka absolwenta

 1. Wykwalifikowana opiekunka dziecięca: Absolwenci kursu będą posiadać pełen zakres umiejętności i wiedzy niezbędnej do profesjonalnej opieki nad dziećmi w różnym wieku, co otwiera przed nimi szerokie możliwości zawodowe w sektorze opieki nad dziećmi.
 2. Umiejętności interpersonalne: Dzięki naciskowi na rozwijanie kompetencji interpersonalnych, absolwenci będą wyróżniać się umiejętnością budowania pozytywnych relacji zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami.
 3. Gotowość do pracy w różnych środowiskach: Absolwenci będą przygotowani do pracy zarówno w przedszkolach, żłobkach, jak i jako prywatne opiekunki dziecięce, co zwiększa ich elastyczność zawodową.
 4. Kompetencje w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa: Solidne przygotowanie w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej zapewni, że absolwenci będą w stanie zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, którymi się opiekują.
 5. Możliwości rozwoju zawodowego: Uznawane uprawnienia państwowe oraz suplementy do dyplomów w języku polskim i angielskim umożliwiają absolwentom kontynuację kariery zarówno w kraju, jak i za granicą, otwierając przed nimi wiele dróg zawodowych w opiece nad dziećmi.

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • karta zgłoszeniowa (zgłoszenia można dokonać telefonicznie, online lub bezpośrednio w Sekretariacie SKK)

Dodatkowe informacje:

 • oferta dla firm! Przy grupach powyżej 5 osób negocjuj ceny,
 • Zaświadczenia po ukończeniu kursu w/g wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej.
 • Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.
Opłaty:

 • Koszt całkowity kursu: 850,00 

Polecane - Oferta edukacyjna

Kurs Zawodowy Opiekunki dziecięcej – Online

Cena Kursu

850,00 

Najważniejsze informacje
Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

60 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

60 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Nabór do: 24.07.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!