Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Uprawnienia Państwowe - Kurs Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kurs Zawodowy Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w Warszawie

Rozpocznij kurs już dziś!

Cena Kursu:

1999,00 

Rozpoczęcie

MAJ 2024

Czas trwania

280 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Warszawa

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 21.06.2024 | Zapisz się już dziś!

16 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O kursie

Rozpoczęcie kursu "Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym" w Warszawie to pierwszy krok do zawodu pełnego wyzwań, ale i ogromnej satysfakcji. Realizowany przez SKK - Szkoły Kursy Kariera, kurs ten łączy w sobie 25 lat doświadczenia w edukacji z nowoczesnymi metodami nauczania, zapewniając uczestnikom kompleksowe przygotowanie do pracy z najmłodszymi. Akredytacja przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gwarantuje, że ukończenie kursu zapewnia uprawnienia państwowe uznawane w całej Unii Europejskiej, co otwiera drzwi do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego zarówno w kraju, jak i za granicą.

  1. Uprawnienia Państwowe: Kurs jest akredytowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co zapewnia uczestnikom uzyskanie państwowych uprawnień ważnych w UE, zwiększając ich atrakcyjność na rynku pracy.
  2. Praktyczne umiejętności: Dzięki dostępowi do 58 nowoczesnych sal lekcyjnych i pracowni, uczestnicy kursu mają możliwość rozwijania umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych wykładowców-praktyków.
  3. Elastyczność organizacji zajęć: Kurs oferuje zarówno tradycyjne zajęcia stacjonarne, jak i możliwość nauki online, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb i zobowiązań uczestników.
  4. Międzynarodowe uznawanie kwalifikacji: Absolwenci otrzymują suplementy do dyplomu w języku polskim i angielskim, co pozwala na poszukiwanie zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.
  5. Wszechstronne przygotowanie: Kurs obejmuje szeroki zakres zagadnień, od pedagogiki i psychologii, przez medycynę ratunkową, po praktyczne aspekty opieki nad dziećmi, co gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
Centrum Warszawy
pon – pt: 9.00 – 17.00
sob: 10:00-13:00 (przerwa 1h), 14:00-16:00
niedz: 12:00 – 16:00

zapytania można również kierować na
adres e-mail: kursy.wawa@skk.pl  
(odpowiemy natychmiast)

Cel kursu

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pracy jako opiekun w żłobku i klubie dziecięcym poprzez:

  1. Rozwój umiejętności opiekuńczych:Uczestnicy nauczą się, jak zapewniać dzieciom bezpieczne i stymulujące środowisko, które wspiera ich rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny.
  2. Zrozumienie potrzeb rozwojowych dzieci:Kurs pokrywa aspekty rozwoju dziecka, umożliwiając uczestnikom rozpoznawanie i odpowiednie reagowanie na indywidualne potrzeby każdego dziecka.
  3. Zapewnienie opieki zdrowotnej:Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw medycyny ratunkowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, aby uczestnicy byli przygotowani do reagowania w sytuacjach nagłych.
  4. Budowanie relacji z dziećmi i rodzicami:Rozwój kompetencji interpersonalnych niezbędnych do tworzenia pozytywnych relacji z dziećmi, ich rodzicami oraz zespołem żłobka czy klubu dziecięcego.
  5. Przygotowanie do praktycznej pracy z dziećmi:Uczestnicy kursu będą mieli możliwość zastosowania teoretycznej wiedzy w praktyce dzięki zajęciom w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Adresaci

Kurs jest skierowany do:

  1. Osób planujących pracę jako opiekun w żłobku i klubie dziecięcym, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych.
  2. Pracowników już zatrudnionych w sektorze opieki nad dziećmi, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
  3. Studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych, poszukujących specjalistycznych umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi.
  4. Rodziców i opiekunów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat rozwoju i opieki nad dziećmi.
  5. Osób poszukujących przekwalifikowania i zainteresowanych pracą w rozwijającym się sektorze opieki nad dziećmi.

Dofinansowanie do 100%

Może Ci się spodobać

Kurs Specjalistyczny Operatora Podestów Ruchomych w Toruniu

Nabór TRWA!

799,00 
Rozpoczęcie

MAJ 2024

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Legitymacja UDT

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Toruń

Zagadnienia programowe

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

  • Odpowiedzialność prawna opiekuna
  • Podstawy medycyny ratunkowej
  • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
  • Emisja głosu
  • Adaptacja dziecka do życia w żłobku, podstawowe pojęcia dla pedagogiki i psychologii
  • Rozwój – uwarunkowania procesu rozwoju
  • Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
  • Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki
  • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
  • Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
  • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
  • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
  • Mechanizmy rozwoju dziecka
  • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
  • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach
  • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
  • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami oraz służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
  • Opieka pielęgnacyjno – zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
  • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
  • Wprowadzenie dziecka w kulturę
  • I pomoc przedmedyczna dzieciom i niemowlętom
  • Praktyka zawodowa

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kursu będą wyposażeni w:

  1. Kompleksową wiedzę na temat rozwoju dziecka i umiejętności niezbędne do zapewnienia mu bezpiecznej i stymulującej opieki.
  2. Umiejętności praktyczne w zakresie opieki pielęgnacyjno-zdrowotnej, pierwszej pomocy oraz organizacji codziennych aktywności dla dzieci.
  3. Kompetencje w zakresie budowania relacji z dziećmi, ich rodzicami oraz innymi specjalistami.
  4. Państwowe uprawnienia do pracy jako opiekun w żłobku i klubie dziecięcym, uznawane w całej Unii Europejskiej.
  5. Gotowość do podjęcia pracy w różnorodnym środowisku żłobków i klubów dziecięcych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

  • karta zgłoszeniowa (zgłoszenia można dokonać telefonicznie, online lub bezpośrednio w Sekretariacie SKK)

Dodatkowe informacje:

  • oferta dla firm! Przy grupach powyżej 5 osób negocjuj ceny,
  • Zaświadczenia po ukończeniu kursu w/g wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej.
  • Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.
Opłaty:

  • Koszt całkowity kursu: 1999,00 

Polecane - Oferta edukacyjna

Kurs Zawodowy Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w Warszawie

Cena Kursu

1999,00 

Najważniejsze informacje
Rozpoczęcie

MAJ 2024

Czas trwania

280 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

MAJ 2024

Czas trwania

280 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Nabór do: 21.06.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!