Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Kurs polecany przez specjalistów

Akademicki Kurs Zawodowy Praca z osobą / rodziną dotkniętą przemocą w Łodzi

Rozpocznij kurs już dziś!

Cena Kursu:

1900,00 

Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Online

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Łódź

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 24.07.2024 | Zapisz się już dziś!

10 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O kursie

Akademicki Kurs Pracy z Osobą / Rodziną Dotkniętą Przemocą w Łodzi oferowany przez SKK - Szkołę Kursy Kariera w Łodzi to wyjątkowa możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności w obszarze pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą. Nasz kurs wyróżnia się:

 1. Rekomendacja od Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu: Jesteśmy dumni z rekomendacji naszego kursu przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu, co świadczy o wysokiej jakości naszego programu nauczania oraz przygotowania do pracy w obszarze pomocy osobom dotkniętym przemocą.
 2. Zajęcia praktyczne w własnej pracowni: Posiadamy 58 sal lekcyjnych, w których przeprowadzamy liczne zajęcia praktyczne, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą.
 3. Wykwalifikowana kadra wykładowców: Nasze zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków w dziedzinie pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą, co gwarantuje wysoki poziom nauczania oraz przekazuje praktyczną wiedzę potrzebną do tego zawodu.
 4. Zajęcia weekendowe: System zajęć został dostosowany do potrzeb uczestników, odbywają się one w weekendy, co umożliwia osobom pracującym lub uczącym się podjęcie nauki.
 5. Uznanie na rynku pracy: Absolwenci naszego kursu posiadają Zaświadczenie Państwowe MEN, co jest honorowane przez firmy i urzędy nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej, co daje im przewagę na rynku pracy.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź
Centrum Łodzi
poniedziałek-piątek: 8:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 18:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: kursy@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kursu

Akademicki Kurs Pracy z Osobą / Rodziną Dotkniętą Przemocą w Łodzi ma na celu przygotowanie uczestników do:

 1. Skutecznej pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą: Kurs kładzie nacisk na zdobycie umiejętności niezbędnych do udzielania pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, zapewniając solidne przygotowanie do pracy w tym trudnym obszarze.
 2. Zrozumienia psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie: Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie, co umożliwi im skuteczne wspieranie osób dotkniętych przemocą oraz ich rodzin.
 3. Skutecznej komunikacji: Kurs obejmuje naukę skutecznej komunikacji, co jest kluczowe w pracy z osobami dotkniętymi przemocą, umożliwiając budowanie zaufania i wspieranie ich w procesie zmiany sytuacji.
 4. Rozumienia konfliktów i ich rozwiązywania: Uczestnicy kursu poznają psychologiczne aspekty konfliktu oraz skuteczne metody jego rozwiązywania, co pozwoli im efektywnie działać w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 5. Wsparcia rodzin w kryzysie: Kurs przygotowuje uczestników do udzielania wsparcia rodzinom w kryzysie, pomagając im w radzeniu sobie z trudnościami i konfliktami oraz budowaniu zdrowych relacji rodzinnych.

Adresaci

Akademicki Kurs Pracy z Osobą / Rodziną Dotkniętą Przemocą w Łodzi adresowany jest do:

 1. Pracowników socjalnych: Osoby pracujące w dziedzinie pomocy społecznej, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obszarze pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą.
 2. Psychologów: Osoby, które zajmują się psychoterapią lub doradztwem psychologicznym i chcą zdobyć specjalistyczne umiejętności w obszarze pracy z osobami dotkniętymi przemocą.
 3. Pracowników oświaty: Nauczyciele, pedagodzy, i inni pracownicy oświaty, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przemocy w rodzinie i umiejętności udzielania wsparcia uczniom i ich rodzinom.
 4. Pracowników służby zdrowia: Osoby pracujące w służbie zdrowia, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie i umiejętności udzielania wsparcia pacjentom i ich rodzinom.
 5. Osób zainteresowanych pomocą innym: Osoby, które chcą pomagać innym i zdobyć specjalistyczne umiejętności w obszarze pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą.

Dofinansowanie do 100%

Może Ci się spodobać

Akademicki Kurs Zawodowy Sensoryka i kompozycja perfum w Toruniu

Nabór TRWA!

3000,00 
Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Toruń

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN

Zagadnienia programowe

 • Psychologia rozwojowa
 • Skuteczna komunikacja (podstawowe zasady, aktywne słuchanie, parafrazowanie, powtarzanie etc.)
 • Praca z emocjami
 • Problemy psychologiczne rodziny (fazy rozwoju, kryzys małżeński, rozwód, uzależnienia, rodziny z zaburzeniami psychosomatycznymi)
 • Psychologia konfliktu
 • Przemiany współczesnej rodziny
 • Wzory komunikacji w rodzinie

Sylwetka absolwenta

Absolwent Akademickiego Kursu Pracy z Osobą / Rodziną Dotkniętą Przemocą w Łodzi po ukończeniu kursu zyskuje:

 1. Zaświadczenie Państwowe MEN: Posiadając zaświadczenie o ukończeniu kursu, daje mu możliwość do pracy w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.
 2. Specjalistyczne umiejętności w pracy z osobami dotkniętymi przemocą: Absolwent będzie posiadał specjalistyczne umiejętności w obszarze pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą, umożliwiając im udzielanie skutecznej pomocy i wsparcia.
 3. Wiedza na temat psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie: Absolwent będzie zaznajomiony z psychologicznymi aspektami przemocy w rodzinie, co pozwoli mu lepiej rozumieć sytuację osób dotkniętych przemocą oraz skuteczniej wspierać ich w procesie zmiany sytuacji.
 4. Umiejętność skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów: Absolwent będzie umiał efektywnie komunikować się z osobami dotkniętymi przemocą oraz rozwiązywać konflikty, co jest kluczowe w pracy z tymi osobami i rodzinami.
 5. Gotowość do pracy w obszarze pomocy społecznej: Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy, absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą oraz działania na rzecz ich wsparcia i poprawy sytuacji życiowej.

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do akademii (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 24.07.2024:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Opłaty:

 • Koszt całkowity Kursu: 1900,00 
 • Płatność semestralna: 950,00 
 • Możliwość płatności ratalnej: 500 zł - pierwsza wpłata. Następnie 10 rat po 140,00 

Opinie o nas

Polecane - Oferta edukacyjna

Akademicki Kurs Zawodowy Praca z osobą / rodziną dotkniętą przemocą w Łodzi

Cena Kursu

1900,00 

Najważniejsze informacje
Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Online

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Online

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN

Nabór do: 24.07.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!