Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Kurs polecany przez specjalistów

Akademicki Kurs Zawodowy Praca z osobą / rodziną dotkniętą przemocą w Bydgoszczy

Rozpocznij kurs już dziś!

Cena Kursu:

1900,00 

Rozpoczęcie

KWIECIEŃ 2024

Czas trwania

1 rok

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Online

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ, Zaświadczenie MEN

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 14.05.2024 | Zapisz się już dziś!

12 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O kursie

Akademicki Kurs Pracy z Osobą / Rodziną Dotkniętą Przemocą w Bydgoszczy oferowany przez SKK - Szkołę Kursy Kariera w Bydgoszczy to wyjątkowa możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności w obszarze pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą. Nasz kurs wyróżnia się:

 1. Rekomendacja od Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu: Jesteśmy dumni z rekomendacji naszego kursu przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu, co świadczy o wysokiej jakości naszego programu nauczania oraz przygotowania do pracy w obszarze pomocy osobom dotkniętym przemocą.
 2. Zajęcia praktyczne w własnej pracowni: Posiadamy 58 sal lekcyjnych, w których przeprowadzamy liczne zajęcia praktyczne, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą.
 3. Wykwalifikowana kadra wykładowców: Nasze zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków w dziedzinie pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą, co gwarantuje wysoki poziom nauczania oraz przekazuje praktyczną wiedzę potrzebną do tego zawodu.
 4. Zajęcia weekendowe: System zajęć został dostosowany do potrzeb uczestników, odbywają się one w weekendy, co umożliwia osobom pracującym lub uczącym się podjęcie nauki.
 5. Uznanie na rynku pracy: Absolwenci naszego kursu posiadają Zaświadczenie Państwowe MEN, co jest honorowane przez firmy i urzędy nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej, co daje im przewagę na rynku pracy.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
piątek: 8:00-14:00 (rekrutacja do 18:00)
sobota: 9:00-17:00
niedziela: 10:00-15:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: akademiarozowoju@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Cel kursu

Akademicki Kurs Pracy z Osobą / Rodziną Dotkniętą Przemocą w Bydgoszczy ma na celu przygotowanie uczestników do:

 1. Skutecznej pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą: Kurs kładzie nacisk na zdobycie umiejętności niezbędnych do udzielania pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, zapewniając solidne przygotowanie do pracy w tym trudnym obszarze.
 2. Zrozumienia psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie: Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie, co umożliwi im skuteczne wspieranie osób dotkniętych przemocą oraz ich rodzin.
 3. Skutecznej komunikacji: Kurs obejmuje naukę skutecznej komunikacji, co jest kluczowe w pracy z osobami dotkniętymi przemocą, umożliwiając budowanie zaufania i wspieranie ich w procesie zmiany sytuacji.
 4. Rozumienia konfliktów i ich rozwiązywania: Uczestnicy kursu poznają psychologiczne aspekty konfliktu oraz skuteczne metody jego rozwiązywania, co pozwoli im efektywnie działać w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 5. Wsparcia rodzin w kryzysie: Kurs przygotowuje uczestników do udzielania wsparcia rodzinom w kryzysie, pomagając im w radzeniu sobie z trudnościami i konfliktami oraz budowaniu zdrowych relacji rodzinnych.

Adresaci

Akademicki Kurs Pracy z Osobą / Rodziną Dotkniętą Przemocą w Bydgoszczy adresowany jest do:

 1. Pracowników socjalnych: Osoby pracujące w dziedzinie pomocy społecznej, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obszarze pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą.
 2. Psychologów: Osoby, które zajmują się psychoterapią lub doradztwem psychologicznym i chcą zdobyć specjalistyczne umiejętności w obszarze pracy z osobami dotkniętymi przemocą.
 3. Pracowników oświaty: Nauczyciele, pedagodzy, i inni pracownicy oświaty, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat przemocy w rodzinie i umiejętności udzielania wsparcia uczniom i ich rodzinom.
 4. Pracowników służby zdrowia: Osoby pracujące w służbie zdrowia, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie i umiejętności udzielania wsparcia pacjentom i ich rodzinom.
 5. Osób zainteresowanych pomocą innym: Osoby, które chcą pomagać innym i zdobyć specjalistyczne umiejętności w obszarze pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą.

Dofinansowanie do 100%

Może Ci się spodobać

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Rolnik w Warszawie

Nabór TRWA!

2499,00 
Czas trwania

8 miesięcy

Tytuł zawodowy

Rolnik (Kwalifikacje Zawodowe ROL.04 + dla zainteresowanych ROL.10)

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

KWIECIEŃ 2024

Zajęcia odbywają się

dziennie, wieczorowo, weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Zagadnienia programowe

 • Psychologia rozwojowa
 • Skuteczna komunikacja (podstawowe zasady, aktywne słuchanie, parafrazowanie, powtarzanie etc.)
 • Praca z emocjami
 • Problemy psychologiczne rodziny (fazy rozwoju, kryzys małżeński, rozwód, uzależnienia, rodziny z zaburzeniami psychosomatycznymi)
 • Psychologia konfliktu
 • Przemiany współczesnej rodziny
 • Wzory komunikacji w rodzinie

Sylwetka absolwenta

Absolwent Akademickiego Kursu Pracy z Osobą / Rodziną Dotkniętą Przemocą w Bydgoszczy po ukończeniu kursu zyskuje:

 1. Zaświadczenie Państwowe MEN: Posiadając zaświadczenie o ukończeniu kursu, daje mu możliwość do pracy w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.
 2. Specjalistyczne umiejętności w pracy z osobami dotkniętymi przemocą: Absolwent będzie posiadał specjalistyczne umiejętności w obszarze pracy z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą, umożliwiając im udzielanie skutecznej pomocy i wsparcia.
 3. Wiedza na temat psychologicznych aspektów przemocy w rodzinie: Absolwent będzie zaznajomiony z psychologicznymi aspektami przemocy w rodzinie, co pozwoli mu lepiej rozumieć sytuację osób dotkniętych przemocą oraz skuteczniej wspierać ich w procesie zmiany sytuacji.
 4. Umiejętność skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów: Absolwent będzie umiał efektywnie komunikować się z osobami dotkniętymi przemocą oraz rozwiązywać konflikty, co jest kluczowe w pracy z tymi osobami i rodzinami.
 5. Gotowość do pracy w obszarze pomocy społecznej: Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy, absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą oraz działania na rzecz ich wsparcia i poprawy sytuacji życiowej.

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do akademii (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 14.05.2024:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Opłaty:

 • Koszt całkowity Kursu: 1900,00 
 • Płatność semestralna: 950,00 
 • Możliwość płatności ratalnej: 500 zł - pierwsza wpłata. Następnie 10 rat po 140,00 

Opinie o nas

Polecane - Oferta edukacyjna

Akademicki Kurs Zawodowy Praca z osobą / rodziną dotkniętą przemocą w Bydgoszczy

Cena Kursu

1900,00 

Najważniejsze informacje
Rozpoczęcie

KWIECIEŃ 2024

Czas trwania

1 rok

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Online

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ, Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

KWIECIEŃ 2024

Czas trwania

1 rok

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Online

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ, Zaświadczenie MEN

Nabór do: 14.05.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!