Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Uprawnienia Państwowe - Kurs Akredytowany przez Kuratorium Oświaty

Akademicki Kurs Zawodowy Kadry i Płace – Online

Rozpocznij kurs już dziś!

Cena Kursu:

3000,00 

Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok / 2 semestry

Zajęcia odbywają się

weekendowo

Dostępny tryb kursu

Online

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Online

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 24.07.2024 | Zapisz się już dziś!

20 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O kursie

Akademicki Kurs Zawodowy Kadry i Płace w SKK - Szkoła Kursy Kariera to doskonała oferta dla wszystkich, którzy pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę w obszarze zarządzania personelem i procesami płacowymi. Nasz kurs skoncentrowany jest na praktycznych aspektach kadrowo-płacowych, zapewniając kompleksowe przygotowanie do efektywnego działania w dziedzinie HR i księgowości kadrowo-płacowej.

Co oferuje Kurs:

 • Zaawansowane Umiejętności Kadrowe: Kurs rozwija umiejętności związane z rekrutacją, motywowaniem pracowników oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi, umożliwiając skuteczne kierowanie personelem.
 • Specjalistyczna Wiedza Płacowa: Uczestnicy zdobędą głęboką wiedzę dotyczącą procesów płacowych, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz najnowszych regulacji związanych z wynagrodzeniem pracowników.
 • Praktyczne Aspekty Księgowości Kadrowo-Płacowej: Kurs skupia się na praktycznych umiejętnościach związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej i rozliczaniem płac, umożliwiając efektywną pracę w dziale księgowości.
 • Nowoczesne Narzędzia HR: Absolwenci zdobędą także umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających procesy kadrowo-płacowe.

Cel kursu

Akademicki Kurs Zawodowy Kadry i Płace w SKK - Szkoła Kursy Kariera został stworzony z głównym celem dostarczenia uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy w obszarze zarządzania personelem oraz procesów płacowych. Naszym priorytetem jest przygotowanie profesjonalistów zdolnych efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi oraz skutecznie obsługiwać kwestie związane z płacami i księgowością kadrową.

Główne Cele Kursu:

 • Doskonalenie Umiejętności Kadrowych: Kurs skupia się na rozwijaniu umiejętności związanych z kompleksowym zarządzaniem personelem, rekrutacją, oraz budowaniem efektywnych relacji w miejscu pracy.
 • Eksperckie Zrozumienie Procesów Płacowych: Celem kursu jest przekazanie uczestnikom głębokiej wiedzy dotyczącej procesów związanych z naliczaniem wynagrodzeń, rozliczeniami podatkowymi, ubezpieczeniami społecznymi oraz najnowszymi przepisami prawnymi.
 • Praktyczne Umiejętności Księgowości Kadrowo-Płacowej: Absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej, sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz skutecznym rozliczaniem płac.
 • Zdobycie Nowoczesnych Kompetencji HR: Kurs kładzie nacisk na korzystanie z nowoczesnych narzędzi HR, umożliwiając absolwentom efektywne wykorzystanie technologii w obszarze zarządzania personelem.

Adresaci

Akademicki Kurs Zawodowy Kadry i Płace w SKK - Szkoła Kursy Kariera skierowany jest do szerokiego spektrum profesjonalistów, poszukujących specjalistycznej wiedzy w obszarze zarządzania personelem, procesów płacowych oraz księgowości kadrowo-płacowej. Nasz kurs jest idealny dla osób, które chcą rozwijać się w dziedzinie HR i finansów, niezależnie od ich doświadczenia czy aktualnego stanowiska zawodowego.

Adresaci Kursu to:

 • Pracownicy Działów Kadrowo-Płacowych: Osoby związane z obszarem kadry i płac, które pragną poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności i utrwalić najnowsze regulacje związane z zarządzaniem personelem oraz procesami płacowymi.
 • Specjaliści HR: Absolwenci kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarze rekrutacji, motywowania pracowników oraz budowania skutecznych strategii personalnych.
 • Księgowi i Finansiści: Osoby związane z dziedziną księgowości, które pragną poszerzyć swoje kompetencje o zagadnienia związane z rozliczeniami płacowymi i obsługą kadrowo-płacową.
 • Przedsiębiorcy i Menadżerowie: Osoby zarządzające firmami, które chcą zrozumieć kluczowe aspekty zarządzania personelem i efektywne strategie płacowe, aby skuteczniej prowadzić swoje przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie do 100%

Może Ci się spodobać

Policealna Szkoła Technik Usług Kosmetycznych w Warszawie

Nabór TRWA!

200,00 
Czesne

200 zł / miesiąc

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

2 lata / 4 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Technik Usług Kosmetycznych (Kwalifikacje Zawodowe FRK.04)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II , III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Warszawa

Zagadnienia programowe

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi:

 • Strategie rekrutacyjne i selekcyjne.
 • Motywowanie i rozwijanie pracowników.
 • Tworzenie efektywnych planów rozwoju kariery.

Procesy Płacowe i Rozliczeniowe:

 • Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń.
 • Kwestie podatkowe związane z płacami.
 • Obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Prowadzenie Dokumentacji Kadrowej:

 • Zakres i struktura akt osobowych.
 • Ewidencja czasu pracy i systemy kontroli obecności.
 • Prawidłowa archiwizacja dokumentów kadrowych.

Prawo Pracy:

 • Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne.
 • Procesy zwolnień i rozwiązywania umów o pracę.
 • Zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Nowoczesne Narzędzia HR:

 • Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu personelem.
 • Analiza danych HR w celu optymalizacji procesów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Akademickiego Kursu Zawodowego Kadry i Płace w SKK - Szkoła Kursy Kariera wyróżniają się kompleksowym przygotowaniem do profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego prowadzenia procesów płacowych. Po ukończeniu kursu, nasi absolwenci posiadają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które sprawiają, że są poszukiwanymi specjalistami w obszarze HR i księgowości kadrowo-płacowej.

Profil Absolwenta:

 • Ekspert ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu strategii rekrutacyjnych, motywowania pracowników i budowy skutecznych relacji w miejscu pracy.
 • Specjalista ds. Procesów Płacowych: Absolwenci są ekspertami w naliczaniu wynagrodzeń, obszarze podatków związanych z płacami oraz w rozliczeniach z ZUS i NFZ.
 • Praktyk Księgowości Kadrowo-Płacowej: Absolwenci posługują się praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dokumentacji kadrowej, analizy czasu pracy oraz rozliczeń płac.
 • Znawca Nowoczesnych Narzędzi HR: Absolwenci potrafią wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne wspierające procesy zarządzania personelem.
 • Profesjonalista W Zgodności z Przepisami Prawa Pracy: Absolwenci są świadomi i przestrzegają zasad prawa pracy, co zapewnia zgodność działań firmy z obowiązującymi przepisami.

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do akademii (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty, karta pobytu, paszport do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 18:00
 • Zajęcia praktyczne dla chętnych w oddziale wskazanym przez uczelnię

Promocje:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Bonus specjalny do kursu ważny do 24.07.2024

Opłaty:

 • Koszt całkowity Kursu: 3000,00 
 • Płatność semestralna: 1500,00 
 • Możliwość płatności ratalnej: 500 zł - pierwsza wpłata. Następnie 10 rat po 250,00 

Opinie o nas

Polecane - Oferta edukacyjna

Akademicki Kurs Zawodowy Kadry i Płace – Online

Cena Kursu

3000,00 

Najważniejsze informacje
Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok / 2 semestry

Zajęcia odbywają się

weekendowo

Dostępny tryb kursu

Online

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok / 2 semestry

Zajęcia odbywają się

weekendowo

Dostępny tryb kursu

Online

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN

Nabór do: 24.07.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!