Image

Ogólnopolskie Centrum Kursów Specjalistycznych SKK
Twój Partner w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

SKK to firma z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym. Kreatywni, nastawieni na działanie i wyczuleni na wymagania runku pracy stale powiększamy i doskonalimy ofertę kursów zawodowych. Centrum Kursów Specjalistycznych jest jednostką przygotowaną do obsługi konkretnych branż stawiających wysokie wymagania co do kwalifikacji, bezpieczeństwa i jakości pracy osób działających w ich obrębie. Nasze szkolenia skierowane są dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji chcących podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Naszą najlepszą wizytówką są zadowoleni klienci którzy na stałe wpisali SKK jako godnego partnera i doskonałe wsparcie w budowaniu potencjału firmy i zatrudnionej w niej kadry. Lubimy wyzwania, wyzwalamy kreatywność, jesteśmy gotowi na Twoje wezwanie.

Organizujemy kursy i szkolenia specjalistyczne dla firm i grup zorganizowanych. Kursy prowadzimy w naszych placówkach lub na życzenie w siedzibie klienta w czasie pracy. Każdorazowo przygotowujemy indywidualną ofertę. Zakres oraz termin szkolenia do uzgodnienia. Zapraszamy do kontaktu.

  ORGANIZUJEMY KURSY W CAŁEJ POLSCE  
  - U NAS LUB U KLIENTA  

Zapytaj o ofertę dedykowaną dla Firm i Grup Zorganizowanych 533 995 700

Obejrzyj film z Kursu Operatora wózków jezdniowych w SKK:

Obejrzyj film z Kursu Operatora Suwnic w SKK

Obejrzyj film z Kursu Operatora Podestów Ruchomych w SKK

Obejrzyj film z Kursu Operatora HDS w SKK:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47).

W związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.):

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.
  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Image
Image
Copyright © 2018 Designed By SKK