Kwalifikacyjny Kurs
 Zawodowy - Technik
 Urzadzeń i Systemów
 Energetyki Odnawialnej 
    

 Uprawnienia Technika
 Urządzeń i Systemów Energetyki 
 Odnawialnej w 2 lata 

 rezerwacja miejsc do 05 12 2023

Rekrutacja na rok szkolny jesień 2020 trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 05 12 2023 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 19 12 2023

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

Tytuł: Uprawnienia Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialne
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć: Zaocznie, tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele


Przedmioty teoretyczne:
 • rysunek techniczny
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
 • systemy energetyki odnawialnej
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie
 • język obcy zawodowy w budownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie
Przedmioty praktyczne:
 • dokumentacja techniczna w budownictwie
 • montaż systemów energetyki odnawialnej
 • obsługa systemów energetyki odnawialnej
 • kosztorysowanie w budownictwie

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (B.21 – Montaż urządzeń systemów energetyki odnawialnej;  B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, zawodowej lub średniej
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucjizaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Opłaty:
 •  Czesne miesięczne: 200zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 05 12 2023:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu. 

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r 65
Centrum Łodzi

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 601 330 155

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK