Kwalifikacyjny Kurs
 Zawodowy
 Technik Pojazdów
 Samochodowych 
    

 Uprawnienia Technika
 Pojazdów Samochodowych w 1,5 roku 

 rezerwacja miejsc do 08 12 2023

Rekrutacja na rok szkolny jesień 2020 trwa!

Rezerwacja miejsc do: 08 12 2023 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 22 12 2023

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II i III semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

Tytuł: Uprawnienia Technika Pojazdów Samochodowych
Czas trwania szkoły: 1,5 roku / 3 semestry
System zajęć: Zaocznie, tj. co dwa tygodnie w soboty i niedziele


Praca dla Ciebie po Szkole:
 • warsztaty samochodowe
 • warsztatach i serwisach samochodowych
 • stacjach kontroli pojazdów
 • fabrykach samochodowych
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
Przedmioty teoretyczne:
 • podstawy przedsiębiorczości
 • bezpieczeństwo pracy
 • technologia mechaniczna
 • przepisy ruchu drogowego
 • budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • język obcy zawodowy
Przedmioty praktyczne:
 • pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • pracownia obsługi pojazdów samochodowych
 • pracownia samochodowa

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 •  kwalifikacje na poziomie Technika pojazdów samochodowych(M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, zawodowej lub średniej
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucjizaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Opłaty:
 •  Czesne miesięczne: 250zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 08 12 2023:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu. 

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r 65
601-330-155

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 8:00-16:00

Tel.: 601 330 155

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK