Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - tytuł Technika w 2 lata
(Kwalifikacje Zawodowe ROL.11 i ROL.12) 

Technik Weterynarii

 CZESNE 350 zł 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8-18. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Technik Weterynarii
 

Czesne: 350 zł

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od września 2019r. nie ma możliwości kształcenia się na kierunku Technik Weterynarii (od I semestru), w szkołach policealnych dla dorosłych.

 

DOŁĄCZ DO GRUPY! 
najbliższe zajęcia odbędą się 7 - 8 października 

 

Rezerwacja miejsc do: 05 12 2023
Zakończenie rekrutacji: 19 12 2023

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
Tryb: dziennie, stacjonarnie lub weekendowo

Rekrutacja i Zapisy:

Uprawnienia Technika Weterynarii

Zajęcia w pracowni weterynaryjnej

Uprawnienia Technika Weterynarii

Profesjonalna pracownia weterynaryjna

Uprawnienia Technika Weterynarii

Zajęcia z pierwszej pomocy

Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
 Technik Weterynarii
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy
 • komptetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • przepisy ruchu drogowego
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka weterynaryjna
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • kontrola i nadzór weterynaryjny

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • chów zwierząt w praktyce
 • rozród i inseminacja zwierząt w praktyce 
 • diagnostyka weterynaryjna w praktyce
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Po ukończeniu kursu absolwent jest przygotowany do:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 • wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii
  (ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Szczególne kryteria naboru:

 • wymagane wykształcenie średnie

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00

Organ prowadzący:

 • Technikum Weterynaryjne

Opłaty:

 • 350 zł miesięcznie

 czesne

 350 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 799 351 170

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK