Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - tytuł Technika w 2 lata
(Kwalifikacje Zawodowe SPL.01 i SPL.04)

Technik Logistyk

 CZESNE 200 zł 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Technik Logistyk
 

Czesne: 200 zł
Całkowity koszt kursu: 4000 zł

Rezerwacja miejsc do: 05 12 2023
Zakończenie rekrutacji: 19 12 2023

Tytuł zawodowy: Technik Logistyk
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
Tryb: Zaoczny lub wieczorowy

Rekrutacja i Zapisy:

Image
Image
Image

Świadectwo Państwowe

Tytuł Zawodowy: Technik Logistyk

Czas trwania: 2 lata/ 4 semestry

System zajęć: Zaoczny lub wieczorowy

Praca dla Ciebie po szkole:

 • organy administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
 • urzędy administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS itp.)
 • biura, fundacje, stowarzyszenia
 • firmy współpracujące z administracją
 • działy kadr firm i przedsiębiorstw
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji
 • inne firmy prywatne i państwowe

Przedmioty teoretyczne realizowane w ramach Kursu Kwalifikacyjnego:

 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • logistyka w procesach produkcji
 • zapasy i magazynowanie
 • dystrybucja
 • procesy transportowe w logistyce
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • język obcy w logistyce

Przedmioty praktyczne  realizowane w ramach Kursu Kwalifikacyjnego:

 • logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • usługi transportowo – spedycyjne
 • obsługa jednostek zewnętrznych
 • planowanie przepływów zasobów informacji

Po ukończeniu kursu absolwent jest przygotowany do: 

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 • przechowywania towarów;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje na poziomie Technika Logistyka
  (SPL.01 Obsługa magazynów SPL.04 Organizacja transportu) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub zapisz się online).
 • Do wglądu dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Osoby z poza UE karta pobytu.
 • O zapisnie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Organ prowadzący:

 • Placówka Kształcenia Ustawicznego

Opłaty:   

 • Czesne miesięczne: 200zł
Promocje:
 • 10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 05 12 2023
 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą.
 • Nauka odbywa się przy pomocy tablic interaktywnych.
 • Istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.).
 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

 czesne

 200 zł 
i brak wpisowego do 05 12 2023

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 799 351 170

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK