Uprawnienia Państwowe - Kurs Akredytowany przez Kuratorium Oświaty

Kurs wychowawców kolonijnych

 

rozpocznij Kurs wychowawców kolonijnych 

już dziś

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Cena kursu:   450 zł

Rezerwacja miejsc do: 23 02 2024 - 390 zł
Zakończenie rekrutacji: 23 02 2024
Rozpoczęcie najbliższej edycji Kursu: 23 02 2024

Dołącz do grupy jeszcze dziś

Czas trwania: 36h

Biuro Rekrutacji

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Wychowawca Kolonijny On-line

Skorzystaj z promocji

Wychowawca Kolonijny

Szybki Kurs On-line

Czas trwania: 36 godzin dydaktycznych 

Cel szkolenia:
Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (koloniach, zimowiskach, obozach). Uprawnienia uzyskuje się po zdaniu egzaminu wewnętrznego.

Adresaci:
osoby, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie co najmniej średnie, ich stan zdrowia pozwala na opiekę nad dziećmi, które posiadają predyspozycje interpersonalne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program szkolenia jest zgodny z ustawą i zawiera zagadnienia:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

• karta zgłoszeniowa
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
• potwierdzenie wpłaty na konto SKK:

Dodatkowe informacje:

 • oferta dla firm! Przy grupach powyżej 5 osób Negocjuj ceny
 • Zaświadczenia po ukończeniu kursu w/g wzoru MEN (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej

Opłaty:

 • Cena Kursu: 450 zł
 • Promocja do 23 02 2024 : 390 zł

Promocje:

BONUS SPECJALNY ważny do 23 02 2024

Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym za 1000zł
Kurs Opiekuna Osób Starszych i Niepełnosprawnych za 500 zł
Kurs Języka Migowego za 400 zł
Kurs Stylizacji Paznokci za 900 zł

 Cena kursu:

 450 zł 
 390 zł 

do 23 02 2024

INFOLINIA
czynna codziennie do 19:00
 695 390 490 

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach licencjackich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia  jednolite magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj miejsce telefonicznie lub online, a dokumenty dostarcz później.

Zapraszamy do zapisów telefonicznie lub osobiście
od pon. do pt. w godzinach 8 - 19, sob. - nd. w godzinach 9 - 14
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK