Kurs doskonalący

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 Rozpocznij KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 już dziś

 
Uwaga: informujemy, że w związku z Pandemią Biuro Rekrutacji jest czynne do godziny 16:00 i przyjmuje zapisy telefonicznie lub online.

Studia realizujemy obecnie w systemie online - zapisz się i uzyskaj kwalifika
cje.
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 885 108 100 lub online

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 950
Rezerwacja miejsc i promocja 800 do 05 12 2023 
Czas trwania 48 h (dydaktyczne i ćwiczeniowe) 
Ilość miejsc: 16 osób Dołącz jeszcze do tej grupy 
Zakończenie rekrutacji 19 12 2023

Harmonogram kursu:
kurs - realizowany w ciągu 20 dni przez platformę enauka w wygodnym dla siebie czasie

Aplikuj teraz
 885 108 100 lub online

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Bonus Specjalny
ważny do 05 12 2023

lub Kurs Terapii Behawioralnej za 500 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznej za 560 zł
lub Kurs Pierwszej Pomocy dla Nauczycieli 480 zł
lub Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób ze spektrum Autyzmu za 2800 zł

Zajęcia Praktyczne

Na kursie pedagogicznym DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, Warszawa zmiana adresu z Karmelicka 9 na Miła 2, 00-180 Warszawa.
Rekrutacja i Zapisy:

Informujemy, że zmianie uległa siedziba firmy
z ul. Karmelickiej 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
750m obok


Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia Praktyczne

Na kursie pedagogicznym DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, Warszawa zmiana adresu z Karmelicka 9 na Miła 2, 00-180 Warszawa.

System zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela) lub stacjonarnym (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych)

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi

Adresaci:

Osoby z wykształceniem średnim lub tytułem mistrza w rzemiośle lub przemyśle

Zagadnienia programowe:

1. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI

Pedagogika jako nauka o wychowaniu

Istota, cel zadania wychowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Środowisko społeczne ucznia

Zakład pracy jako środowisko wychowawcze

Kompetencje osobiste i zawodowe nauczyciela
Interakcje w relacjach nauczyciel
Agresja
 
2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII  
Podstawowe wiadomości z psychologii
Materiał nauczania
 
3. METODYKA, W TYM METODYKA NAUCZANIA
Metodyka nauczania zajęć praktycznej nauki zawodu
Wybrane metody nauczania
Planowanie pracy dydaktycznej
Analiza programów nauczania
Opracowanie przykładowych konspektów
Środki dydaktyczne
Kształtowanie umiejętności i kwalifikacji
Kontrola i ocena w kształceniu
 
4. PRAKTYKA METODYCZNA
Słuchacze Kursu Pedagogicznego nabędą wiadomości z zakresu:

- prawa pracy, przepisów bhp i innych aktów prawnych dotyczących nauki zawodu, a także uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

- wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów wychowania i nauczania

- psychologiczno-pedagogicznych oraz socjologicznych aspektach pracy zawodowej,

- rodzajów interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw zawodowych

- zasad, metodach i sposobach prowadzenia zajęć z młodzieżą

-wiedzy z zakresu metodyki popartej jej praktycznym zastosowaniem

- wiedzy o nauczaniu i wychowywaniu w praktycznej nauce zawodu

- komunikowania się zarówno z młodocianymi jak i ze szkołą

- możliwości współpracy ze szkołami zawodowymi, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, organizacjami samorządowymi i rzemiosła, ZDZ, cechami oraz rodzicami uczniów

    umiejętności z zakresu:

- planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i usługowej w procesie szkolenia zawodowego (nauka zawodu, przygotowanie do pracy)

- przygotowania stanowisk pracy (uczniów, młodocianych) planu przejść i

jednostek szkoleniowych (modułów jednostkowych)

- organizowania zajęć praktycznych różnych typów i form występujących w procesie szkolenia zawodowego w zakładach/rzemiośle,

- kształtowania i rozwijania umiejętności zawodowych uczniów, sprawności i nawyków, zgodnie zasadami psychologii pracy

- doboru metod, zasad nauczania i środków dydaktycznych do tematów zajęć (modułów)

- prowadzenia instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego

- sprawdzania osiągnięć uczniów w toku zajęć praktycznych,

- wypełniania dokumentacji przebiegu zajęć edukacyjnych

- kształtowania motywacji u uczniów i odpowiednich postaw zawodowych

Absolwent:

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszeniowa – w załączniku
  • oświadczenie RODO
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • potwierdzenie wpłaty za kurs w kwocie 100 zł 

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
WYŻSZEJ SZKOLE NAUK O ZDROWIU
ul. zmiana adresu z Karmelicka 9 na Miła 2, 00-180 Warszawa, Warszawa


SANTANDER BANK POLSKA S.A. 75 1090 1072 0000 0001 3570 5262

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej/Warszawa)

Copyright © 2018 Designed By SKK