Kurs pedagogiczny

Emisja głosu

 Rozpocznij Kurs Emisji głosu już dziś

 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 274 001 lub online

a dokumenty dostarcz później


 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt kursu 400 zł
Rezerwacja miejsc i promocja 250 zł do 05 12 2023

Harmonogram kursu:

21.05.2022, 22.05.2022

lub
kurs - realizowany w ciągu 20 dni przez platformę enauka w wygodnym dla siebie czasie


 
Aplikuj teraz
 533 274 001 lub online

a dokumenty dostarcz później

Bonus Specjalny
ważny do 05 12 2023

 Kurs Pierwszej pomocy dla nauczycieli  za 500 zł 

lub Kurs pedagogiczny Integracja sensoryczna za 400 zł 

Skorzystaj z okazji

Image

Zdjęcie poglądowe dokumentu potwiedzającego ukończenie Studiów Podyplomowych WSNoZ.
Finalnie dokument może różnić się wyglądem i treścią.

Rekrutacja i Zapisy:

Cel kursu:

Przekazanie wiedzy z zakresu dykcji, interpretacji i emisji głosu pod kątem specyfiki pracy głosem w różnych sytuacjach zawodowych. Ukierunkowanie pracy nad głosem i wymową w zależności od indywidualnych predyspozycji, wyrobienie umiejętności stosowania indywidualnie dobranych ćwiczeń służących poprawie ekspresji i estetyki wypowiedzi.

Adresaci:

Kurs skierowany do nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół i placówek.

Zagadnienia programowe:

 • Budowanie wizerunku zawodowego poprzez głos – świadome kształcenie umiejętności operowania głosem.
 • Praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia.
 • Wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu.
 • Ekspresja wypowiedzi jako środek przyciągania i utrzymania uwagi, jak mówić, by chętnie nas słuchano, elementy dynamicznej wypowiedzi,prawda wypowiadanego słowa,świadomość językowa
 • Higiena głosu – jak dbać o głos, aby mówić długo nie odczuwając zmęczenia

Absolwent:

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie RODO
 • potwierdzenie wpłaty na konto

Dodatkowe informacje:

 • zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ONLINE


NR KONTA: 09 1090 1072 0000 0001 4457 6227

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko/nazwa kursu/miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Emisja głosu/Online)

 Całkowity koszt: 
  400 zł  

Promocja do 05 12 2023
 250 zł 

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 274 001 lub online
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Copyright © 2018 Designed By SKK