Wniosek o przyjęcie do Szkoły policealnej

w SKK Warszawa

SZKOŁY POLICEALNE

Please tell us how big is your company.

ANKIETA OSOBOWA

Please type your full name.

Please type your full name.

Please type your full name.

Invalid email address.

... i już jesteś w najlepszej szkole!

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - umożliwia nam to kontakt z Państwem i przeprowadzenie dalszej rekrutacji.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 1. Administratorem danych na przetwarzanie danych osobowych jest Studium Kształcenia Kadr (SKK) sp z.o.o z siedzibą w Warszawie. 2. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. 3. Celem zbierania danych. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Zgoda będzie przechowywana bezterminowo lub po ewentualnym odwołania zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych. 10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – agmarkanc@wp.pl Czy wyraża Pan(i) zgodę na przetwarzanie danych? Tak/nie

Nie jestem robotem
Nieprawidłowe dane

Copyright © 2018 Designed By SKK