Polish English French German Spanish

Jesteś tutaj: HomeWrocławStudia podyplomoweODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII-WROCŁAW-NOWOŚĆ !!!

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII-WROCŁAW-NOWOŚĆ !!!

 


Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu - www.pwsos.pl
PARTNER - SKK SP. Z .O.O. www.skk.pl
prowadzą nabór na studia podyplomowe z zakresu "ODNAWIALNYCH ŹRÓDEL ENERGII".

Cel studiów:
Jest m.in. tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia wykorzystujące alternatywne źródła energii.

 

Uczestnicy zgłębią wiedzę z zakresu technik pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów przyrody oraz projektowania i planowania przedsięwzięć energetycznych.


ZAKRES MERYTORYCZNY OBEJMUJE M.IN. ZAGADNIENIA:

- Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania OZE,
- Termodynamika i wymiana ciepła,
- Podstawy prawne wykorzystywania OZE,
-
Siłownie wiatrowe,
- Spalanie biomasy,
- Monitorowanie technologii konwersji energii odnawialnej,
- Fundusze UE dotyczące energii odnawialnej

Sylwetka absolwenta
Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu:
- korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
- kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania,
- pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE,
- monitorowania OZE,
- eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Umiejętności absolwenta pozwolą mu na:
- ocenę i analizę opłacalności inwestycji dotyczących OZE,
- dobór odpowiednich źródeł energii odnawialnej do analizowanego obiektu,
- dobór technologii konwersji tej energii,
- zarządzanie realizacją i eksploatacją inwestycji dotyczących OZE.

System zajęć
zaoczny (sobota, niedziela) raz/dwa razy w miesiącu

Wymagane dokumenty:
* formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze rekrutacji
* potwierdzenie wpłaty
650 zł(w tym 150zł wpisowego + 500 zł w poczet I raty)
* kserokopia dowodu osobistego
* kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
* 2 zdjęcia legitymacyjne

PROMOCJA DO 30.09.2014

CZESNE 3.200 zł

WPISOWE 150 zł

OPŁATA DYPLOMOWA 200 zł

Dla każdej osoby, która zapisze się na dowolny kierunek studiów podyplomowych do 27 lipca, kurs językowy gratis lub 50% zniżki na kurs pedagogiczny!

PROWADZIMY STAŁY NABÓR !

Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny:
  661-124-500

Prowadzimy nabór również w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie i Łodzi.

Wpłata na konto
SKK Sp. z o.o.
85-231 Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 2
Bank Zachodni WBK I Oddział w Bydgoszczy
nr 80 1090 1072 0000 0001 0735 0423


Zapisz się już dziś !!!

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.


KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI CZYNNYCH ZAWODOWO !!!

Koszt kursu:

1500PROMOCJA do 29.07.2012 r. – Dla Stałych Klientów SKK  10% zniżki

850 zł dla osób, które zapiszą się na studia podyplomowe

 

Czas trwania kursu (W godzinach):
270 godzin

System zajęć
Zajęcia na kursie odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela) lub stacjonarnym (od poniedziałku do piątku, w wybrane 2 lub 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych)

Cel kursu
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki.

Adresaci
Nauczyciele i inne osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego i są, lub planują zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych będących placówkami państwowymi, społecznymi oraz prywatnymi

Informacje dodatkowe
Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.


 

  
 

Free business joomla templates