Oddział SKK w Bydgoszczy

Jesteś tutaj: HomeBydgoszczSzkoły policealneDwuletniePolicealna Szkoła Ortoptystek - 2 lata

 

 

POLICEALNA SZKOŁA ORTOPTYSTEK W 2 LATA!

Szkoła Państwowa  dla młodzieży i dorosłych - tytuł technika 

Zapisy do grupy weekendowej

Szkoła bezpłatna

Zarezerwuj sobie miejsce 695 390 190 lub online, a dokumenty donieś później.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa 

Rezerwacja miejsc do 17 08 2018 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 31 08 2018

Inauguracja roku szkolnego: 30.09.18 g. 8:15 sala Aula

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Przyjmujemy również Słuchaczy z innych Szkół na I i II, III, IV semestr przez cały rok szkolny

Przyjmujemy od 18  roku życia do ... bez ograniczeń wieku 

Wymagane wykształcenie średnie bez matury


REKRUTACJA DO POLICEALNEJ SZKOŁY ORTOPTYSTEK

SKK  ul. Jagiellońska 4 (II piętro)

pn-pt: 8:00-19:00, Sobota: 9:00-14:00

 lub telefonicznie: 695 390 190

zapytania można również kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (odpowiemy natychmiast) 

 lub  

 lub pocztą: SKK Bydgoszcz Jagiellońska 4, 85-067 Bydgoszcz

z dopiskiem Policealna Szkoła Ortoptystek

 Zapraszamy do Szkoły SKK    


 

 wirtualny spacer po SKK Bydgoszcz


     Zajęcia w Policealnej Szkole Ortoptystek w SKK Bydgoszcz

 Własne, nowo wyposażone pracownie-gabinety

Język obcy zawodowy, dodatkowe szkolenia zawodowe

Dostępne oferty pracy od pracodawców z Bydgoszczy i okolic


Tytuł zawodowy: ORTOPTYSTKA

Czas trwania szkoły:

2 lata / 4 semestry

System zajęć:

Weekendowy: zajęcia co tydzień w sobotę i niedzielę

Praca dla Ciebie:

 • gabinetach okulistycznych
 • poradniach leczenia zeza
 • poradniach neurookulistycznych
 • szpitalnych oddziałach okulistycznych 
 • własna działalność gospodarcza dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Przedmioty teoretyczne realizowane w szkole:

 • Podstawy optyki
 • Wybrane zagadnienia z pediatrii
 • Metody i techniki pracy ortoptyki
 • Anatomia, fizjologia i patologia oka
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy w ortoptyce

Przedmioty praktyczne realizowane w szkole:

 • Badania ortoptyczne 
 • Ćwiczenia ortoptyczne

Zaliczenia i egzaminy zdawane w szkole:

 • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów warunkujące przejście na następny poziom edukacyjny
 • po pozytywnym zaliczeniu trzech semestrów przeprowadzany jest egzamin zewnętrzny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Z.10- Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ORTOPTYSTKA (Z.10 - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ORTOPTYKI) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub 
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły,

Informacje uzupełniające: 

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Zapisz się online do Policealnej Szkoły Ortoptystek

 

  Dane podstawowe:
 •    

 •    
 • Zgłoszenie dla Firm

 • Przed uzyskaniem Pani(a)danych osobowych jestem zobowiązana(y) do zapoznania Pani(a) z:
  Klauzula informacyjna zgodna z RODO

  1.Administratorem danych na przetwarzanie danych osobowych jest Studium Kształcenia Kadr (SKK) sp z.o.o z siedzibą w Warszawie Oddział Bydgoszcz.
  2.Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
  3.Celem zbierania danych. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  5.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
  6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9.Zgoda będzie przechowywana bezterminowo lub po ewentualnym odwołania zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.
  10.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – agmarkanc@wp.pl
Zapoznaj się z nasza oferta: 

Polub nas na 

wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych