Doradztwo zawodowe i personalne

Vademecum

ROZPOCZNIJ STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE!

 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela)

Studia obejmują 150 godz praktyki zawodowej. Słuchacz realizuje ja we własnym zakresie.

Adresaci:

 • Wszyscy zainteresowani z wykształceniem wyższym,
 • nauczyciele oraz osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych oraz pracownicy oświatowej administracji samorządowej.

Proponowane studia podyplomowe są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Zakres przygotowania merytorycznego jest zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wykładowcy:
Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Korzyści:

 • W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego. Absolwenci mogą podjąć pracę w szkole jako doradca zawodowy oraz w urzędach pracy, hufcach pracy, agencjach zatrudnienia.
 • Zdobyte praktyczne umiejętności pozwolą na tworzenie indywidualnych ścieżek kariery, konstruowanie planów pomocy pracowników w realizacji celów zawodowych, selekcję i rekrutację kandydatów na określone stanowiska.

Zagadnienia programowe:

 • Androgogika
 • Współczesne koncepcje wychowania
 • Doradztwo zawodowe i personalne dla niepełnosprawnych
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
 • Wybrane zagadnienia z socjologii edukacji
 • Doradztwo zawodowe i personalne dla osób bezrobotnych
 • Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
 • Struktura doradztwa zawodowego w Polsce i za granicą
 • Zawodoznawstwo
 • Doradztwo życiowe
 • Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja. 
 • Metody i formy aktywizacji uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • Metodyka i warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Planowanie i zarządzanie karierą zawodową
 • Podstawy pedagogiki i psychologii społecznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Poradnictwo zawodowe. Diagnoza predyspozycji zawodowych dla dzieci i młodzieży.
 • Współczesne problemy rynku pracy
 • Seminarium 
 • Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne
 • Podstawy zarządzania personelem/ wybrane problemy psychologii komunikacji
 • Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego i personalnego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 500 zł (na poczet pierwszej raty),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
 • zaświadczenie z pracy jako doradca zawodowy,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Informacje i zapisy: 

885-100-111

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  


 Zapisz się Online na

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe i personalne

  Dane podstawowe:
 •    

 •    
 • Zgłoszenie dla Firm

 • Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.


 

Dziękujemy za dokonanie zapisu Online!


  Polub nas na 

 

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ

wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych