Doradztwo zawodowe i personalne

Vademecum

ROZPOCZNIJ STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE!

 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela)

Studia obejmują 150 godz praktyki zawodowej. Słuchacz realizuje ja we własnym zakresie.

Adresaci:

 • Wszyscy zainteresowani z wykształceniem wyższym,
 • nauczyciele oraz osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych oraz pracownicy oświatowej administracji samorządowej.

Proponowane studia podyplomowe są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Zakres przygotowania merytorycznego jest zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wykładowcy:
Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Korzyści:

 • W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego. Absolwenci mogą podjąć pracę w szkole jako doradca zawodowy oraz w urzędach pracy, hufcach pracy, agencjach zatrudnienia.
 • Zdobyte praktyczne umiejętności pozwolą na tworzenie indywidualnych ścieżek kariery, konstruowanie planów pomocy pracowników w realizacji celów zawodowych, selekcję i rekrutację kandydatów na określone stanowiska.

Zagadnienia programowe:

 • Androgogika
 • Współczesne koncepcje wychowania
 • Doradztwo zawodowe i personalne dla niepełnosprawnych
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
 • Wybrane zagadnienia z socjologii edukacji
 • Doradztwo zawodowe i personalne dla osób bezrobotnych
 • Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
 • Struktura doradztwa zawodowego w Polsce i za granicą
 • Zawodoznawstwo
 • Doradztwo życiowe
 • Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja. 
 • Metody i formy aktywizacji uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • Metodyka i warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Planowanie i zarządzanie karierą zawodową
 • Podstawy pedagogiki i psychologii społecznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Poradnictwo zawodowe. Diagnoza predyspozycji zawodowych dla dzieci i młodzieży.
 • Współczesne problemy rynku pracy
 • Seminarium 
 • Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne
 • Podstawy zarządzania personelem/ wybrane problemy psychologii komunikacji
 • Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego i personalnego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze rekrutacji,
 • potwierdzenie wpłaty 500 zł (na poczet pierwszej raty),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
 • zaświadczenie z pracy jako doradca zawodowy,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Informacje i zapisy: 

885-100-111

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  


 Zapisz się Online na

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe i personalne  Dane podstawowe:
 •    

 •    
 • Zgłoszenie dla Firm

 • Przed uzyskaniem Pani(a)danych osobowych jestem zobowiązana(y) do zapoznania Pani(a) z:
  Klauzula informacyjna zgodna z RODO

  1.Administratorem danych na przetwarzanie danych osobowych jest Studium Kształcenia Kadr (SKK) sp z.o.o z siedzibą w Warszawie Oddział Bydgoszcz.
  2.Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
  3.Celem zbierania danych. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  5.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
  6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9.Zgoda będzie przechowywana bezterminowo lub po ewentualnym odwołania zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.
  10.W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – agmarkanc@wp.pl 

Dziękujemy za dokonanie zapisu Online!


  Polub nas na 

 

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ

wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych