Jesteś tutaj: HomeBydgoszczStudia podyplomowePedagogiczne

Pedagogiczne

Lp. Tytuł
1 Pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką
2 Filozofia dla nauczycieli
3 Filozofia i etyka dla nauczycieli
4 Reklama i marketing dla nauczycieli
5 Wychowanie do życia w rodzinie-dla nauczycieli
6 Historia i WOS-przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
7 Terapia Zajęciowa
8 Pedagogika sądowa z mediacją
9 Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia dla nauczycieli - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
10 Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
11 Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
12 Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym
13 Nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
14 Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
15 Nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
16 Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
17 Integracja sensoryczna
18 Socjoterapia i resocjalizacja
19 Surdopedagogika i tyflopedagogika
20 Diagnoza i terapia pedagogiczna
21 Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli
22 Edukacja integracyjna i włączająca
23 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem
24 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
25 Pedagogika specjalna
26 Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
27 Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/ niemieckiego/ włoskiego/ hiszpańskiego
28 Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami
29 Logopedia
30 Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
31 Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli
32 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
33 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
34 Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie
35 Oligofrenopedagogika
36 Wczesne nauczanie języka angielskiego
37 Etyka dla nauczycieli
38 Edukacja i terapia osób z autyzmem

wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych