Jesteś tutaj: HomeBydgoszczStudia podyplomowePedagogiczne

Pedagogiczne

Lp. Tytuł
1 Filozofia dla nauczycieli
2 Filozofia i etyka dla nauczycieli
3 Reklama i marketing dla nauczycieli
4 Wychowanie do życia w rodzinie-dla nauczycieli
5 Historia i WOS-przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
6 Terapia Zajęciowa
7 Pedagogika sądowa z mediacją
8 Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia dla nauczycieli - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
9 Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
10 Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
11 Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym
12 Nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
13 Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
14 Nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
15 Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu
16 Integracja sensoryczna
17 Socjoterapia i resocjalizacja
18 Surdopedagogika i tyflopedagogika
19 Diagnoza i terapia pedagogiczna
20 Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli
21 Edukacja integracyjna i włączająca
22 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem
23 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
24 Pedagogika specjalna
25 Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
26 Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/ niemieckiego/ włoskiego/ hiszpańskiego
27 Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami
28 Logopedia
29 Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
30 Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli
31 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
32 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
33 Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie
34 Oligofrenopedagogika
35 Wczesne nauczanie języka angielskiego
36 Etyka dla nauczycieli
37 Edukacja i terapia osób z autyzmem

wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych