Oddział SKK w Bydgoszczy

Jesteś tutaj: HomeBydgoszczKwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.


   
Co to takiego

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Warunki


Osoba zapisująca się na kurs musi mieć ukończone 18 lat.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe nie są określone kalendarzem roku szkolnego, a więc rozpoczęcie kursu może rozpocząć się np. w lipcu, sierpniu i zakończyć po zrealizowaniu określonej siatki godzinowej.

Zasady


Każdy, kto zapisuje się na Kwalifikacyjny kurs zawodowy na danym kierunku, np. Kosmetyka (2 kwalifikacje) może zrobić tylko jedną kwalifikację. Aby jednak otrzymać tytuł Technika musi zdać obie kwalifikacje i posiadać wykształcenie średnie.

Każda osoba (pełnoletnia) może jednocześnie robić kilka kwalifikacji, np. jedną z zakresu kosmetyki, drugą z zakresu rolnictwa, a jeszcze inna z zakresu architektury krajobrazu.

Po każdym egzaminie słuchacz otrzymuje świadectwo wybranej przez siebie kwalifikacji.
Osoba zapisująca się na Kwalifikacyjny kurs zawodowy, która nie posiada wykształcenia średniego, może zdobyć kwalifikacje, ale nie może przystąpić do egzaminu dającego tytuł technika. Udogodnieniem w tej kwestii jest to, że osoba po gimnazjum może jednocześnie zapisać się do LO i na Kwalifikacyjny kurs zawodowy, ale dopiero po ukończeniu LO może przystąpić do egzaminu dającego tytuł technika.

Lp. Tytuł
1 Uprawnienia Florysty
2 Uprawnienia Mechanika Motocyklowego
3 Uprawnienia Mechanika Pojazdów Samochodowych
4 Uprawnienia Opiekuna Medycznego
5 Uprawnienia Technika Administracji
6 Uprawnienia Technika Agrobiznesu
7 Uprawnienia Technika Architektury Krajobrazu
8 Uprawnienia Technika Budownictwa
9 Uprawnienia Technika Elektryka + Kurs SEP
10 Uprawnienia Technika Hotelarstwa
11 Uprawnienia Technika Logistyka
12 Uprawnienia Technika Mechanika - Operatora Pojazdów i Maszyn Rolniczych
13 Uprawnienia Technika Mechatronika
14 Uprawnienia Technika Optyka
15 Uprawnienia Technika Pojazdów Samochodowych
16 Uprawnienia Technika Rachunkowości
17 Uprawnienia Technika Rolnika
18 Uprawnienia Technika Spedytora
19 Uprawnienia Technika Usług Kosmetycznych

wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych