Oddział SKK w Bydgoszczy

Jesteś tutaj: HomeBydgoszczAktualności

Bydgoszcz

Bydgoszcz stanowi duży ośrodek gospodarczy, kulturalny, akademicki, medyczny, wojskowy i sportowy. Siedziba SKK w tym mieście z powodzeniem działa na lokalnym rynku edukacyjnym od ponad 20 lat. Zapoznaj się z aktualnościami.

... i JUŻ JESTEŚ W NAJLEPSZEJ SZKOLE !

Walentynki w SKK

Walentynki w SKK

 

Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Walentynek, pozwól sobie na odrobinę słodyczy w tym pełnym pozytywnych emocji dniu i... Zakochaj się w SKK!

1. "Zakochaj się w SKK" - 14 lutego zadzwoń do jednego z Sekretariatów SKK Bydgoszcz i przedstaw się: "I love SKK", a zyskasz 5-procentową zniżkę na wybrany kierunek kształcenia (każdy z oferty).

lub

2. "Razem w SKK" - odwiedź 14 lutego jeden z Sekretariatów SKK Bydgoszcz wraz ze swoim Partnerem lub Partnerką, a obydwoje zyskacie 5-procentową zniżkę na wybrany kierunek kształcenia (każdy z oferty).

 

REGULAMIN Promocji: "Zakochaj się w SKK"


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się akcja „Zakochaj się w SKK” zwana dalej „Akcją”.
§2 Organizatorem Akcji jest SKK Sp. z o.o., ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem Akcji”.
§3 Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4 Akcja trwać będzie w dniu 14.02.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 19:00 - w tym terminie przyjmowane będą telefoniczne zgłoszenia na wybrany przez Słuchacza kurs, studia podyplomowe lub inny kierunek kształcenia znajdujący się w ofercie „Organizatora Akcji „ na stronie: www.skk.pl, na które obowiązywać będzie  promocyjna cena czesnego  obniżona o  5% jego  wartości wynikającej z regulaminu opłat podanego na stronie internetowej : www.skk.pl.

II. UCZESTNICY AKCJI
§1 Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu od 14.02.2017 r. w godzinach -8.00-19.00  dopełnią formalności, według następującej warunków :
1. Zadzwonią do Sekretariatów SKK pod numery telefonu: 695 390 190 (dla szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studium jednorocznego), 533 276 001 (dla kursów zawodowych), 533 995 700 (dla kursów specjalistycznych), 607 853 223 (dla studiów podyplomowych i kursów pedagogicznych), przedstawią się hasłem: "I love SKK" i wyrażą zainteresowanie zapisaniem się na jeden z oferowanych przez SKK kierunków kształcenia.
2. Dopełnią wszystkich formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów bezpośrednio do sekretariatu SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz.
3. Otrzymają status Słuchacza.
§2 Każdy Uczestnik Akcji może zapisać się na dowolną ilość kursów lub szkoleń.
§3 Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Akcji oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§5 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Akcji. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Akcji będą przetwarzane w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
§6 Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

III. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI
§1 Zadanie uczestników Akcji polega na wykonaniu telefonu do Sekretariatów SKK pod numerami telefonu: 695 390 190 (dla szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studium jednorocznego), 533 276 001 (dla kursów zawodowych), 533 995 700 (dla kursów specjalistycznych), 607 853 223 (dla studiów podyplomowych i kursów pedagogicznych), następnie przedstawienia się hasłem: "I love SKK" i wyrażenia zainteresowania zapisaniem się na jeden z oferowanych przez SKK kierunków kształcenia.
§2 Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Akcji (zwane  „Moderatorami”).
§3 Warunkami przystąpienia do Akcji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Akcji, który dostępny będzie w  sekretariacie SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz i stronie internetowej Organizatora Akcji  (www.skk.pl) i dopełnienie formalności rekrutacyjnych zakończonych uzyskaniem statusu słuchacza.
§4 Każdy uczestnik Akcji może zapisać się na dowolną ilość kierunków, na które obowiązywać będzie  promocyjna cena czesnego  obniżona o  5% jego  wartości wynikającej z regulaminu opłat   podanej na stronie internetowej: www.skk.pl.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1 Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji i zaakceptowanie regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestników Akcji zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w materiałach rekrutacyjnych.
§2 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu R .II §2,  osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Akcji mogą wykluczyć Uczestnika.
§3 Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora Akcji (http://www.skk.pl). O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Akcji.
§4 Regulamin jest dostępny w sekretariacie Organizatora Akcji oraz na stronie www.skk.pl.
§5 Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Organizator SKK SP. Z O.O. KARMELICKA 9 00-155 WARSZAWA NIP 967-11-76-713 Adres do korespondencji: JAGIELLOŃSKA 4 85-067 BYDGOSZCZ

REGULAMIN Promocji: "Razem w SKK"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się akcja „Razem w SKK” zwana dalej „Akcją”.
§2 Organizatorem Akcji jest SKK Sp. z o.o., ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem Akcji”.
§3 Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4 Akcja trwać będzie w dniu 14.02.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 19:00 - w tym terminie przyjmowane będą (osobiście w Sekretariacie SKK) zgłoszenia na wybrany przez Słuchacza oraz jego Partnera/Partnerkę kurs, studia podyplomowe lub inny kierunek kształcenia znajdujący się w ofercie „Organizatora Akcji „ na stronie: www.skk.pl, na które obowiązywać będzie  promocyjna cena czesnego  obniżona o  5% jego  wartości wynikającej z regulaminu opłat podanego na stronie internetowej : www.skk.pl.

II. UCZESTNICY AKCJI
§1 Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu od 14.02.2017 r. w godzinach -8.00-19.00  dopełnią formalności, według następującej warunków :
1. Przyjdą wraz z Partnerem/Partnerką do Sekretariatów SKK przy ul. Jagiellońskiej 4 w Bydgoszczy i wyrażą zainteresowanie zapisaniem się na jeden z oferowanych przez SKK kierunków kształcenia.
2. Dopełnią wszystkich formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów bezpośrednio do sekretariatu SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz.
3. Otrzymają status Słuchacza.
§2 Każdy Uczestnik Akcji wraz z Partnerem/Partnerką może zapisać się na dowolną ilość kursów lub szkoleń.
§3 Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Akcji oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§5 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Akcji. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Akcji będą przetwarzane w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
§6 Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

III. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI
§1 Zadanie uczestników Akcji polega na osobistym odwiedzeniu wraz z Partnerem/Partnerką Sekretariatu SKK przy ul. Jagiellońskiej 4 w Bydgoszczy i wyrażenia zainteresowania zapisaniem się na jeden z oferowanych przez SKK kierunków kształcenia.
§2 Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Akcji (zwane  „Moderatorami”).
§3 Warunkami przystąpienia do Akcji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Akcji, który dostępny będzie w  sekretariacie SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz i stronie internetowej Organizatora Akcji  (www.skk.pl) i dopełnienie formalności rekrutacyjnych zakończonych uzyskaniem statusu słuchacza.
§4 Każdy uczestnik Akcji oraz jego Partner/Partnerka może zapisać się na dowolną ilość kierunków, na które obowiązywać będzie  promocyjna cena czesnego  obniżona o  5% jego  wartości wynikającej z regulaminu opłat   podanej na stronie internetowej: www.skk.pl.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1 Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji i zaakceptowanie regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestników Akcji zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w materiałach rekrutacyjnych.
§2 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu R .II §2,  osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Akcji mogą wykluczyć Uczestnika.
§3 Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora Akcji (http://www.skk.pl). O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Akcji.
§4 Regulamin jest dostępny w sekretariacie Organizatora Akcji oraz na stronie www.skk.pl.
§5 Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Organizator SKK SP. Z O.O. KARMELICKA 9 00-155 WARSZAWA NIP 967-11-76-713 Adres do korespondencji: JAGIELLOŃSKA 4 85-067 BYDGOSZCZ

wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych