Jesteś tutaj: HomeBydgoszczAktualności

Bydgoszcz

Bydgoszcz stanowi duży ośrodek gospodarczy, kulturalny, akademicki, medyczny, wojskowy i sportowy. Siedziba SKK w tym mieście z powodzeniem działa na lokalnym rynku edukacyjnym od ponad 20 lat. Zapoznaj się z aktualnościami.

... i JUŻ JESTEŚ W NAJLEPSZEJ SZKOLE !

Walentynki w SKK

Walentynki w SKK

 

Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Walentynek, pozwól sobie na odrobinę słodyczy w tym pełnym pozytywnych emocji dniu i... Zakochaj się w SKK!

1. "Zakochaj się w SKK" - 14 lutego zadzwoń do jednego z Sekretariatów SKK Bydgoszcz i przedstaw się: "I love SKK", a zyskasz 5-procentową zniżkę na wybrany kierunek kształcenia (każdy z oferty).

lub

2. "Razem w SKK" - odwiedź 14 lutego jeden z Sekretariatów SKK Bydgoszcz wraz ze swoim Partnerem lub Partnerką, a obydwoje zyskacie 5-procentową zniżkę na wybrany kierunek kształcenia (każdy z oferty).

 

REGULAMIN Promocji: "Zakochaj się w SKK"


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się akcja „Zakochaj się w SKK” zwana dalej „Akcją”.
§2 Organizatorem Akcji jest SKK Sp. z o.o., ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem Akcji”.
§3 Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4 Akcja trwać będzie w dniu 14.02.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 19:00 - w tym terminie przyjmowane będą telefoniczne zgłoszenia na wybrany przez Słuchacza kurs, studia podyplomowe lub inny kierunek kształcenia znajdujący się w ofercie „Organizatora Akcji „ na stronie: www.skk.pl, na które obowiązywać będzie  promocyjna cena czesnego  obniżona o  5% jego  wartości wynikającej z regulaminu opłat podanego na stronie internetowej : www.skk.pl.

II. UCZESTNICY AKCJI
§1 Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu od 14.02.2017 r. w godzinach -8.00-19.00  dopełnią formalności, według następującej warunków :
1. Zadzwonią do Sekretariatów SKK pod numery telefonu: 695 390 190 (dla szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studium jednorocznego), 533 276 001 (dla kursów zawodowych), 533 995 700 (dla kursów specjalistycznych), 607 853 223 (dla studiów podyplomowych i kursów pedagogicznych), przedstawią się hasłem: "I love SKK" i wyrażą zainteresowanie zapisaniem się na jeden z oferowanych przez SKK kierunków kształcenia.
2. Dopełnią wszystkich formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów bezpośrednio do sekretariatu SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz.
3. Otrzymają status Słuchacza.
§2 Każdy Uczestnik Akcji może zapisać się na dowolną ilość kursów lub szkoleń.
§3 Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Akcji oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§5 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Akcji. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Akcji będą przetwarzane w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
§6 Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

III. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI
§1 Zadanie uczestników Akcji polega na wykonaniu telefonu do Sekretariatów SKK pod numerami telefonu: 695 390 190 (dla szkół policealnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studium jednorocznego), 533 276 001 (dla kursów zawodowych), 533 995 700 (dla kursów specjalistycznych), 607 853 223 (dla studiów podyplomowych i kursów pedagogicznych), następnie przedstawienia się hasłem: "I love SKK" i wyrażenia zainteresowania zapisaniem się na jeden z oferowanych przez SKK kierunków kształcenia.
§2 Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Akcji (zwane  „Moderatorami”).
§3 Warunkami przystąpienia do Akcji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Akcji, który dostępny będzie w  sekretariacie SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz i stronie internetowej Organizatora Akcji  (www.skk.pl) i dopełnienie formalności rekrutacyjnych zakończonych uzyskaniem statusu słuchacza.
§4 Każdy uczestnik Akcji może zapisać się na dowolną ilość kierunków, na które obowiązywać będzie  promocyjna cena czesnego  obniżona o  5% jego  wartości wynikającej z regulaminu opłat   podanej na stronie internetowej: www.skk.pl.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1 Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji i zaakceptowanie regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestników Akcji zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w materiałach rekrutacyjnych.
§2 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu R .II §2,  osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Akcji mogą wykluczyć Uczestnika.
§3 Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora Akcji (http://www.skk.pl). O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Akcji.
§4 Regulamin jest dostępny w sekretariacie Organizatora Akcji oraz na stronie www.skk.pl.
§5 Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Organizator SKK SP. Z O.O. KARMELICKA 9 00-155 WARSZAWA NIP 967-11-76-713 Adres do korespondencji: JAGIELLOŃSKA 4 85-067 BYDGOSZCZ

REGULAMIN Promocji: "Razem w SKK"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się akcja „Razem w SKK” zwana dalej „Akcją”.
§2 Organizatorem Akcji jest SKK Sp. z o.o., ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem Akcji”.
§3 Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4 Akcja trwać będzie w dniu 14.02.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 19:00 - w tym terminie przyjmowane będą (osobiście w Sekretariacie SKK) zgłoszenia na wybrany przez Słuchacza oraz jego Partnera/Partnerkę kurs, studia podyplomowe lub inny kierunek kształcenia znajdujący się w ofercie „Organizatora Akcji „ na stronie: www.skk.pl, na które obowiązywać będzie  promocyjna cena czesnego  obniżona o  5% jego  wartości wynikającej z regulaminu opłat podanego na stronie internetowej : www.skk.pl.

II. UCZESTNICY AKCJI
§1 Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu od 14.02.2017 r. w godzinach -8.00-19.00  dopełnią formalności, według następującej warunków :
1. Przyjdą wraz z Partnerem/Partnerką do Sekretariatów SKK przy ul. Jagiellońskiej 4 w Bydgoszczy i wyrażą zainteresowanie zapisaniem się na jeden z oferowanych przez SKK kierunków kształcenia.
2. Dopełnią wszystkich formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów bezpośrednio do sekretariatu SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz.
3. Otrzymają status Słuchacza.
§2 Każdy Uczestnik Akcji wraz z Partnerem/Partnerką może zapisać się na dowolną ilość kursów lub szkoleń.
§3 Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Akcji oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§5 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Akcji. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Akcji będą przetwarzane w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
§6 Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

III. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI
§1 Zadanie uczestników Akcji polega na osobistym odwiedzeniu wraz z Partnerem/Partnerką Sekretariatu SKK przy ul. Jagiellońskiej 4 w Bydgoszczy i wyrażenia zainteresowania zapisaniem się na jeden z oferowanych przez SKK kierunków kształcenia.
§2 Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Akcji (zwane  „Moderatorami”).
§3 Warunkami przystąpienia do Akcji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Akcji, który dostępny będzie w  sekretariacie SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz i stronie internetowej Organizatora Akcji  (www.skk.pl) i dopełnienie formalności rekrutacyjnych zakończonych uzyskaniem statusu słuchacza.
§4 Każdy uczestnik Akcji oraz jego Partner/Partnerka może zapisać się na dowolną ilość kierunków, na które obowiązywać będzie  promocyjna cena czesnego  obniżona o  5% jego  wartości wynikającej z regulaminu opłat   podanej na stronie internetowej: www.skk.pl.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1 Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji i zaakceptowanie regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestników Akcji zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w materiałach rekrutacyjnych.
§2 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu R .II §2,  osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Akcji mogą wykluczyć Uczestnika.
§3 Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora Akcji (http://www.skk.pl). O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Akcji.
§4 Regulamin jest dostępny w sekretariacie Organizatora Akcji oraz na stronie www.skk.pl.
§5 Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Organizator SKK SP. Z O.O. KARMELICKA 9 00-155 WARSZAWA NIP 967-11-76-713 Adres do korespondencji: JAGIELLOŃSKA 4 85-067 BYDGOSZCZ

KONKURS "W drogę z SKK"!

Marzysz o połączeniu przyjemnego z pożytecznym?
Zapisz się do szkoły SKK, wykaż się wakacyjną kreatywnością i... wygraj rower!

Konkurs rowerowy "W drogę z SKK" 

REGULAMIN KONKURSU „W drogę z SKK”


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „W drogę z SKK” zwany dalej „Konkursem”.

§2

Organizatorem Konkursu jest SKK Sp. z o.o., ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem Konkursu”.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Konkurs trwać będzie w dniach od 9.08.2016 r. do 15.09.2016 r. do godziny 23:59:59 - w tym terminie przyjmowane będą prace konkursowe.

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 7 dni po zakończeniu Konkursu.

§6

Wręczenie nagrody Laureatowi Konkursu nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w siedzibie SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz, tj. w niedzielę, 25.09.2016 r. o godz. 11:10 poprzez ogłoszenie nazwiska zwycięzcy obok sekretariatu szkół policealnych i liceum ogólnokształcącego.


II. UCZESTNICY KONKURSU
§1

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniach od 9.08.2016 r. do 15.09.2016 r. dopełnią formalności, jak stanowi poniżej:  1. Zapiszą się do szkoły policealnej lub liceum ogólnokształcącego SKK (również za pośrednictwem strony internetowej: www.skk.pl). 2. Dopełnią wszystkich formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów bezpośrednio do sekretariatu SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz. 3. Otrzymają status Słuchacza. 4. Prześlą we wskazanym terminie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. jedną fotografię przedstawiającą wakacyjną przygodę w podróży, zarejestrowaną obiektywem aparatu  fotograficznego przez uczestnika z krótkim opisem miejsca oraz tematu fotografii. 5. Podpiszą  oświadczenie  zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny w sekretariacie  SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz.

§2

Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać jedno  zdjęcie.

§3

Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zdjęcia i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w sposób konieczny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

§4

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§5

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu będą przetwarzane  w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie.

§6

Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.


III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§1

Zadanie uczestników polega na przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  jednej fotografii przedstawiającej wakacyjną przygodę w podróży zarejestrowaną obiektywem aparatu fotograficznego przez  uczestnika z krótkim opisem miejsca oraz tematu fotografii.

§2

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości lub przesłanych w formacie uniemożliwiającym korzystanie z pliku w celu przeprowadzenia Konkursu (w szczególności pliki uszkodzone oraz zawierające znak wodny).

§3

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (zwane również w dalszej części niniejszego regulaminu „Moderatorami”).

§4

Warunkami przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Konkursu, który dostępny będzie w  sekretariacie SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz i stronie internetowej Organizatora (www.skk.pl), dopełnienie formalności rekrutacyjnych zakończonych uzyskaniem statusu słuchacza  oraz wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§5

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§6

Każdy uczestnik konkursu może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę, którą otrzymuje po wyłonieniu uczestnika jako laureata  konkursu ogłoszonego  w siedzibie SKK w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 4 85-067 oraz na stronie internetowej organizatora (www.skk.pl) §7 Nagrodą w Konkursie jest damski turkusowy rower miejski Hello Bikes z białym koszykiem.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowanie regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestników Konkursu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich przetwarzania i wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie, reklamę Konkursu oraz relację z jego przebiegu, a także realizację zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu R .II §2,  osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu mogą wykluczyć Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji nawet w trakcie trwania Promocji. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu SKK Bydgoszcz oraz na stronie internetowej Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych SKK.

§3

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora konkursu (http://www.skk.pl). O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

§4

Regulamin jest dostępny w sekretariacie Organizatora.

§5

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). §6 Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Organizator SKK SP. Z O.O. KARMELICKA 9 00-155 WARSZAWA NIP 967-11-76-713 Adres do korespondencji: JAGIELLOŃSKA 4 85-067 BYDGOSZCZ

promocja 2w1 kosmetologia policealna szkola kosmetyczna

wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych