Polish English French German Spanish
Jesteś tutaj: Home

Aktualności

 

Witamy na naszej stronie !

Na rynku edukacyjnym jesteśmy znaną i bardzo cenioną marką. 
Punktem centralnym naszej działalności jest praktyczna nauka zawodu. Oferta SKK realnie wpływa na podniesienie jakości rynku pracy w miastach, w których przeprowadzamy szkolenia.

O naszej kreatywności i zorientowaniu na odbiorców świadczy ciągłe wzbogacanie naszej oferty. Bez względu na to, czy interesuje Państwa kurs pedagogiczny, szkolenie NLP, czy też inny temat - wśród naszych propozycji każdy znajdzie coś dla siebie.

Oddziały SKK zlokalizowane są w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Olsztynie.

Zapraszamy do poszerzenia swoich kompetencji!


Na naszej stronie 
zapoznasz się z ofertą: 


W naszej ofercie
znajdziesz m.in.:

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi SKK, wybierz miasto, które interesuje Cię najbardziej i znajdź dla siebie odpowiednią ścieżkę kształcenia.  

... i JUŻ JESTEŚ W NAJLEPSZEJ SZKOLE !

Vademecum - kursy i studia podyplomowe

SKK - VADEMECUM

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na wakacyjne edycje kursów pedagogicznych:

Terapia behawioralna

Integracja sensoryczna

 

Promocja i zapisy do 27.08.2016 r.

 

 

Już dziś wejdź na naszego Facebooka i zobacz jak przebiegały poprzednie edycje kursów.

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Pożegnania nadszedł czas ... 

„Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.”

 - Ambrose Bierce


Drodzy Absolwenci Szkół Policealnych SKK,

bardzo serdecznie gratulujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna osiągnięcia jakim jest ukończenie Szkoły.

Jesteście bogatsi o wiedzę i doświadczenie jakie zdobyliście w trakcie nauki w Naszej Szkole.

Życzymy aby była ona źródłem satysfakcji dla Was wszystkich i zaowocowała sukcesem na szczeblu zawodowym.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w murach Naszej Szkoły pozostawi w Was dobre wspomnienia.

GRATULUJEMY i życzymy Wszystkim UDANYCH WAKACJI !

KONKURS "W drogę z SKK"!

Marzysz o połączeniu przyjemnego z pożytecznym?
Zapisz się do szkoły SKK, wykaż się wakacyjną kreatywnością i... wygraj rower!

Konkurs rowerowy "W drogę z SKK" 

REGULAMIN KONKURSU „W drogę z SKK”


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „W drogę z SKK” zwany dalej „Konkursem”.

§2

Organizatorem Konkursu jest SKK Sp. z o.o., ul. Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem Konkursu”.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Konkurs trwać będzie w dniach od 9.08.2016 r. do 15.09.2016 r. do godziny 23:59:59 - w tym terminie przyjmowane będą prace konkursowe.

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 7 dni po zakończeniu Konkursu.

§6

Wręczenie nagrody Laureatowi Konkursu nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w siedzibie SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz, tj. w niedzielę, 25.09.2016 r. o godz. 11:10 poprzez ogłoszenie nazwiska zwycięzcy obok sekretariatu szkół policealnych i liceum ogólnokształcącego.


II. UCZESTNICY KONKURSU
§1

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniach od 9.08.2016 r. do 15.09.2016 r. dopełnią formalności, jak stanowi poniżej:  1. Zapiszą się do szkoły policealnej lub liceum ogólnokształcącego SKK (również za pośrednictwem strony internetowej: www.skk.pl). 2. Dopełnią wszystkich formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów bezpośrednio do sekretariatu SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz. 3. Otrzymają status Słuchacza. 4. Prześlą we wskazanym terminie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. jedną fotografię przedstawiającą wakacyjną przygodę w podróży, zarejestrowaną obiektywem aparatu  fotograficznego przez uczestnika z krótkim opisem miejsca oraz tematu fotografii. 5. Podpiszą  oświadczenie  zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny w sekretariacie  SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz.

§2

Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać jedno  zdjęcie.

§3

Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zdjęcia i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w sposób konieczny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

§4

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§5

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu będą przetwarzane  w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie.

§6

Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.


III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§1

Zadanie uczestników polega na przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  jednej fotografii przedstawiającej wakacyjną przygodę w podróży zarejestrowaną obiektywem aparatu fotograficznego przez  uczestnika z krótkim opisem miejsca oraz tematu fotografii.

§2

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości lub przesłanych w formacie uniemożliwiającym korzystanie z pliku w celu przeprowadzenia Konkursu (w szczególności pliki uszkodzone oraz zawierające znak wodny).

§3

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (zwane również w dalszej części niniejszego regulaminu „Moderatorami”).

§4

Warunkami przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Konkursu, który dostępny będzie w  sekretariacie SKK Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 85-067 Bydgoszcz i stronie internetowej Organizatora (www.skk.pl), dopełnienie formalności rekrutacyjnych zakończonych uzyskaniem statusu słuchacza  oraz wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§5

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§6

Każdy uczestnik konkursu może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę, którą otrzymuje po wyłonieniu uczestnika jako laureata  konkursu ogłoszonego  w siedzibie SKK w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 4 85-067 oraz na stronie internetowej organizatora (www.skk.pl) §7 Nagrodą w Konkursie jest damski turkusowy rower miejski Hello Bikes z białym koszykiem.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowanie regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestników Konkursu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich przetwarzania i wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie, reklamę Konkursu oraz relację z jego przebiegu, a także realizację zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu R .II §2,  osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu mogą wykluczyć Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji nawet w trakcie trwania Promocji. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu SKK Bydgoszcz oraz na stronie internetowej Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych SKK.

§3

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora konkursu (http://www.skk.pl). O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

§4

Regulamin jest dostępny w sekretariacie Organizatora.

§5

Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). §6 Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Organizator SKK SP. Z O.O. KARMELICKA 9 00-155 WARSZAWA NIP 967-11-76-713 Adres do korespondencji: JAGIELLOŃSKA 4 85-067 BYDGOSZCZ

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

    W okresie wakacyjnym sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku 8-19 oraz w soboty 10-14

 


Pożegnania nadszedł czas ...

„Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.”

 - Ambrose Bierce


Drodzy Absolwenci Szkół Policealnych SKK,

bardzo serdecznie gratulujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna osiągnięcia jakim jest ukończenie Szkoły.

Jesteście bogatsi o wiedzę i doświadczenie jakie zdobyliście w trakcie nauki w Naszej Szkole.

Życzymy, aby były one źródłem satysfakcji dla Was wszystkich i zaowocowały sukcesem na szczeblu zawodowym.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w murach Naszej Szkoły pozostawi w Was dobre wspomnienia.

Pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którym nie udało się dotrzeć na

uroczyste rozdanie Świadectw !

Czekamy zatem na Was w Sekretariacie Szkoły :)

GRATULUJEMY i życzymy Wszystkim UDANYCH WAKACJI  Spoko

Do zobaczenia !

Zespół SKK BYDGOSZCZ

Podkategorie